IT

Telekom Srbija i Coming predstavili Cloud Computing servis

Telekom Srbija a.d. i Coming predstavili su Cloud Computing servis koji će velikim, srednjim i malim preduzećima, državnoj upravi i rezidencijalnim korisnicima omogućiti korišćenje virtuelne IT infrastrukture, čime se ostvaruju velike uštede u troškovima za informacione tehnologije.

Cloud computing podiže nivo automatizacije poslovnih procesa, a samim tim i konkurentnosti i profitabilnosti kompanija, dok bi uvodjenje ovog servisa u javna preduzeća, zdravstvo, obrazovanje i državnu upravu, donelo Srb iji uštede u investicionim i operativnim troškovima koje se mogu meriti i stotinama miliona evra godišnje. Cloud computing servis podrazumeva korišćenje virtuelne IT infrastrukture – virtuelnog desktopa i virtuelnog servera- kojoj se pristupa bez hardvera, a preko Thin Client uređaja.

Telekom Srbija a.d sa partnerskom firmom COMING je prva telekomunikaciona kompanija u regionu koja uvodi ovu uslugu. Imajući u vidu da je svega nekoliko evropskih zemalja počelo sa pružanjem Cloud Computing usluge u ovakvom obimu, uvodjenje ovog servisa nesumnjivo predstavlja veliki uspeh za celu zemlju, a na dobrobit domaće privrede i državne uprave.

One thought on “Telekom Srbija i Coming predstavili Cloud Computing servis

Leave a Reply