IT · Telekomunikacije

Telekom Srbija predstavlja VSAT

Telekom Srbija (pridruženi član Asocijacije medija) krajem februara će korisnicima predstaviti svoju novu uslugu VSAT, koja se zasniva na uspostavljanju satelitske veze između korisničkih terminala i centralne hub stanice, koja rutira  saobraćaj prema terminalima kompanije na udaljenim lokacijama.  Hub stanica Telekoma se nalazi u Ivanjici, gde stručni operativni centar vrši permanentni nadzor nad VSAT sistemom.
Usluga VSAT (Very Small Aperture Terminal) je namenjena prenosu podataka i idealno je rešenje za obavljanje novčanih transakcija, autorizaciju kreditnih kartica, prikupljanje podataka sa terena (udaljeni video nadzor) prenos dnevnih izveštaja o poslovanju… Sa prenosom podataka, VSAT omogućava i telefonsku komunikaciju (posebnim negeografskim kodom).

U odnosu na druge načine povezivanja, VSAT pruža niz prednosti: potpunu nezavisnost od postojeće telekomunikacione infrastrukture, zadržavanje identične strukture mreže bez obzira na lokaciju i udaljenost delova kompanije, postavljanje mreže u kratkom roku. Moguće je njegovo korišćenje na bilo kojoj lokaciji koja ima vidljivost ka odgovarajućem satelitu.

U osnovni paket uključen je prenos podataka (brzine 64 kb/s od VSAT-a i 128 kb/s ka VSAT-u) i 4 telefonska priključka (negeografski kod). Telekom dodatno obezbeđuje i veće brzine prenosa podataka (dvosmerni asimetrični protoci od 128 kb/s do 2 Mb/s ka VSAT-u i od 64 do 512 kb/s od VSAT-a koracima od 64 kb/s po izboru korisnika) kao i dodatne telefonske priključke (maksimalno 12).

Leave a Reply