IT

Telekom Srbija za digitalnu riznicu Hilandara

Predstavljen projekat „Telekom Srbija za digitalnu riznicu Hilandara” u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti.

Sinoć je u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti predstavljen projekat „Telekom Srbija za digitalnu riznicu Hilandara“ čime će se bogato kulturno nasleđe Hilandara sačuvati u elektronskoj formi, učiniti dostupnim naučnoj, ali i široj javnosti u ostaviti kao zalog za buduće generacije.

Podrška kompanije Telekom Srbija u vidu informatičke i telekomunikacione opreme za manastir Hilandar i njegovu zadužbinu, dala je novi podstrek projektu digitalizacije hilandarskog blaga i na taj način su obezbeđeni ključni tehnički preduslovi za formiranje, skladištenje i korišćenje buduće digitalne riznice manastira Hilandara.

Na otvaranju izložbe na kojoj je predstavljen deo ditigalizovanih povelja, generalni direktor Telekoma Srbija, Branko Radujko, rekao je da je kompaniji bila posebna čast da učestvuje u istorijskom poduhvatu obnove manastira Hilandara i digitalizaciji baštine. On je izrazio očekivanje da će to biti podsticaj ostaloj poslovnoj javnosti da doprinese istim nastojanjima.

„Naša je obaveza da, kao narod sa bogatom i dugom tradicijom, sačuvamo od zaborava viševekovno nacionalno blago i na prikladan način pohranimo ono što je sustina srpske duhovnosti, umetnosti i tradicije. U tom smislu, stavili smo na raspolaganje svoje ljude i tehniku kako bismo primenom savremenih tehnologija ubrzali i učinili jednostavnijim ovaj značajni poduhvat, a da pritom ni na koji način ne narušimo mir, dostojanstvo i specifičnost svetog mesta Hilandara“, rekao je Branko Radujko.

Doniranom telekomunikacionom opremom manastirskom kompleksu obezbediće se znatno savremeniji uslovi komunikacije i stvoriće se preduslovi da se digitalizacija riznice obavlja iz samog manastirskog kompleksa, odakle će se digitalizovani materijal direktno slati u Beograd zaštićenim internet vezama. Po prvi put, biće uspostavljena telekomunikaciona veza manastira Hilandara, zadužbine manastira u Beogradu i servera na kojima će se čuvati digitalizovana riznica.

O kolikom nacionalnom blagu je reč slikovito je objasnio direktor Zadužbine Hilandara, Milivoj Ranđić, koji je ocenio da bi, kada bi se stavilo na vagu, ono što poseduje Hilandar naspram svega što se nalazi u Srbiji, tas prevagnuo na stranu svetogorskog manastira. Ranđić je zahvalio Telekomu Srbija za što je imao sluha za značaj tog posla napomenuvši da se u riznicama Hilandara, koji je upisan na UNESKO-vu listu svetske baštine, nalazi 1000 ikona, 507 rukopisnih povelja i veliki broj drugih dragocenosti koje će biti predmet digitalizacije.

U ime Hilandara, prvi epitrop manastira, jeromonah Serafim, uručio je Branku Radujku zahvalnicu kompaniji Telekom Srbija i kopiju ikone Bogorodice Trojeručice, zbog doprinosa obnovi manastira.

Leave a Reply