IT · Telekomunikacije

Telekom Srbije uvodi uslugu “govorne pošte”

Telekom Srbije obavešteva korisnike da će im kroz junski račun biti poslato propratno pismo sa opisom i mogućnostima dodatne usluge Govorna pošta (VMS) koja će u početku biti dostupna za 500.000 korisnika čije centrale podržavaju ovu uslugu.

Usluga „Govorna pošta“ može se opisati kao „telefonska sekretarica“ koja se, umesto kod vas, nalazi u mreži Telekoma Srbija. Ova usluga omogućava da se pozivi upućeni na vaš fiksni telefonski broj, u slučaju nejavljanja ili zauzeća, preusmeravaju na sistem govorne pošte, na kojoj osoba koja vas poziva, može da ostavi (snimi) govornu poruku.

Uz govorne poruke, mogu se primati i faks poruke. Preduslov za korišćenje ove usluge je da posedujete telefonski uređaj sa tonskim biranjem. Plaćanje se vrši preko standardnog mesečnog računa za telekomunikacione usluge Telekoma Srbija, za priključak kojem je dodeljena usluga govorne pošte.

Ukoliko ste zainteresovani za ovu uslugu, možete pozvati broj 9813 ili posetiti Korisnički servis Telekoma Srbija.

Cenovnik usluge

  

Govorna pošta

Naziv elementa uslugeCena
Zasnivanje pretplatničkog odnosa

bez naknade

Mesečna pretplata za paket dodatnih usluga (30% od cene osnovnog paketa)

22,42

Preslušavanje poruka govorne pošte sa drugog  pretplatničkog broja u fiksnoj mreži Telekoma Srbija (biranjem broja 1114)

bez naknade

SMS obaveštenje (notifikacija) korisnika o prispeću poruke govorne pošte

bez naknade

Prosleđivanje primljene telefaks poruke iz govorne pošte na telefaks uređaj u fiksnoj mreži

bez naknade

Promena sopstvenog mobilnog broja (na zahtev pretplatnika) (jednako iznosu jedne mesečne pretplate za osnovni paket)

74,75

aktivacija (od strane pretplatnika) usluge preusmeravanja na govornu poštu u slučaju zauzeća

bez naknade

Otkazivanje usluge govorne pošte

bez naknade

U cene nije uračunat PDV.

Leave a Reply