Događaji · Telekomunikacije

17. telekomunikacioni forum TELFOR 2009

DRUŠTVO ZA TELEKOMUNIKACIJE – BEOGRAD, ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET Univerziteta u Beogradu, “TELEKOM SRBIJA” a.d., JP PTT saobraćaja “SRBIJA”, IEEE Serbia & Montenegro COM CHAPTER and SECTION organizuju 24., 25. i 26. novembra 2009. godine u SAVA CENTRU u Beogradu 17. telekomunikacioni forum TELFOR 2009

Telekomunikacioni forum TELFOR se organizuje sedamnaesti put kao domaći i regionalni godišnji skup stručnjaka koji rade u oblastima telekomunikacija i informacionih tehnologija. Učesnici su uglavnom telekomunikacioni inženjeri, ali takođe i ekonomisti, pravnici, menadžeri, operatori i drugi. Na taj način TELFOR je forum u okviru koga se razmatraju sva relevantna pitanja telekomunikacija: tehnička, razvojna, regulatorna i ekonomska, pitanja proizvodnje opreme, usluga, servisa i funkcionisanja sistema.

Na TELFOR-u se mogu prezentirati radovi sa istraživačkim i naučnim rezultatima, sa novim idejama, sa korisnim iskustvenim zaključcima, zatim pregledni radovi i radovi obrazovnog tipa. Posebno su cenjeni radovi u kojima se izlažu iskustva iz prakse. Po pozivu Programskog odbora na TELFOR-u se prikazuju i pregledni radovi i prezentacije pojedinaca i kompanija. Detaljna lista aktuelnih tema data je u pozivu za autore. Recenzirani prihvaćeni radovi se objavljuju u CD-zborniku. Prihvaćeni radovi koji su izloženi na TELFOR-u objavljuju se i na Web stranici TELFOR-a: www.telfor.rs.

Za autore i učesnike autorskih i posebnih sekcija TELFOR-a, za posetioce izložbi i prezentacija, učešće je BESPLATNO. Aktivnosti firmi, specijalistička predavanja i seminari plaćaju se posebno.

Među telekomunikacionim poslenicima značaj TELFOR-a raste svake godine. TELFOR redovno ima veliki broj učesnika i posetilaca, kako pojedinaca, tako i kompanija, iz svih telekomunikacionih segmenata. Tipično, na Telfor dolazi oko 2000 posetilaca i za TELFOR se prihvata od 200-300 detaljno recenziranih radova sa ukupno oko 300-500 autora. Proteklih godina nekoliko desetina telekomunikacionih kompanija bilo je na različite načine angažovano u vezi sa TELFOR-om, pri čemu su svoje prezentacije imale i poznate svetske kompanije kao što su Agilent, Alcatel, Cisco, Ericsson, HP, Huawey, IBM, Intracom, Juniper, Microsoft, Motorola, Rohde & Schwarz, Siemens i druge, po pravilu zajedno sa svojim jugoslovenskim partnerima, kao i oko 50 domaćih i međunarodnih organizacija donatora i učesnika.

Leave a Reply