Telekomunikacije

Izašao je 5. broj časopisa TELEKOMUNIKACIJE

RATEL obaveštava javnost  da je objavljen peti broj stručno-naučnog časopisa Republičke agencije za elektronske komunikacije. Sadržaj broja možete videti na adresi www.telekomunikacije.rs.

Uvodni članak petog broja predstavlja osvrt kolega iz Rumunije na proces pridruženja Evropskoj uniji i uticaj tog procesa na regulativu u oblasti telekomunikacija u toj zemlji. S obzirom da je javnost u Srbiji trenutno veoma zainteresovana za probleme bezbednosti podataka, zaštite privatnosti i rada službi javnih bezbednosti, u ovom broju objavljujemo dva rada koji se bave tom tematikom.

Aktuelna tema prelaska sa analognog na digitalno emitovanje televizijskog signala u Republici Srbiji zastupljena je radom o prvom eksperimentalnom emitovanju programa pomoću DVB-T2 tehnologije koja predstavlja usvojeni standard za digitalno emitovanje programa u našoj zemlji. Telekomunikacije su obeležile dodelu Nobelove nagrade za fiziku za 2009. godinu. Zbog toga je uredništvo odlučio da svoje čitaoce upozna sa laureatima i njihovim doprinosom razvoju savremenih telekomunikacionih sistema.

Ujedno uredništvo časopisa TELEKOMUNIKACIJE obaveštava autore zainteresovane za objavljivanje radova u narednom 6. broju časopisa da prijavljivanje i predaja radova počinje 1. septembra 2010. godine, isključivo preko sajta časopisa u sekciji Registracija

Leave a Reply