E-servisi · Telekomunikacije

Četiri firme se kvalifikovale za aukciju za dve licence za fiksni i bežični pristup

Republička agencija za telekomunikacije objavljuje da su se sve četiri kompanije koje su blagovremeno predale dokumentaciju za javno nadmetanje za dve licence za fiksni i bežični pristup (FWA) za javnu telekomunikacionu mrežu i usluge u frekvencijskom opsegu 411,875-418,125/421,875-428,125 MHz za teritoriju Republike Srbije kvalifikovale za drugu fazu nadmetanja, javnu aukciju:

1. KDS-NS d.o.o. Novi Sad,
2. DIGI SAT d.o.o,
3. Telekom Srbija a.d,
4. Media Works d.o.o.

Javna aukcija će se održati u utorak, 19.5.2009. u 10:00 časova, u hotelu „Continental“, Vladimira Popovića 10, sale Atlantik i Pacifik.

Leave a Reply