Telekomunikacije

“Business Ino Call Plus” za smanjenje troškova

Kako bi svojim biznis korisnicima – pravnim licima, omogućila lakšu i kvalitetniju komunikaciju preko fiksne telefonske linije, kompanija Telekom Srbija je u svoju ponudu uvrstila novu uslugu koja donosi niz povoljnosti. Reč je o usluzi „Business Ino Call Plus“ koja je osmišljena tako da doprinose značajnom smanjenju troškova poslovanja kada su u pitanju međunarodni telefonski razgovori.

Naime, uz mesečnu naknadu od 99,00 dinara bez PDV-a, za standardni telefonski priključak, možete postati korisnik usluge Business InoCall Pluss, i na taj način ostvarivati pozive ka inostranim fiksnim i mobilnim mrežama, po znatno povoljnijim cenama.
Takođe, ovoj usluzi mogu pristupiti i korisnici ISDN (BRI) priključka, uz mesečnu naknadu od 199,00 dinara bez PDV-a, kao i korisnici ISDN (PRI), mesečna naknada iznosi 999,00 dinara bez PDV-a.

U grupi od 50 zemalja na koje se odnosi ova usluga, nalaze se Grčka – cena pozivanja fiksnih mreža po minutu iznosi 3,00 dinara, dok je prema mobilnim mrežama – 13,20 dinara, Nemačka – pozivanje fiksnih mreža iznosi 3,00 dinara po minuti, a pozivi ka mobilnim mrežama 13,80 dinara, i Rusija – 4,20 dinara ka fiksnim mrežama i 6,60 dinara ka mobilnim mrežama (navedene cene su bez uračunatog PDV-a).

Kako bi se u potpunosti razumelo o kakvim uštedama je reč, treba imati u vidu da minut razgovora, bez korišćenja usluge Business InoCall Plus, ka fiksnim mrežama u Grčkoj, za biznis korisnike iznosi 21,51 dinara, u Nemačkoj – 25,35 dinara, a u Rusiji – 25,35 dinara (cene su izražene bez uračunatog PDV-a).

Leave a Reply