Telekomunikacije

CDMA licence Telekomu Srbija i Media Worksu

Kompanije “Telekom Srbija” i “Media Works” pobedile su danas na javnoj aukciji za dobijanje dve licence za fiksnu bežičnu telefoniju (CDMA). Te dve kompanije su otkupile licence po pojedinačnoj ceni od 540.000 evra.

CDMA tehnologija se koristi u teško pristupačnim naseljima i ruralnim sredinama, a novi operater za bežičnu CDMA telefoniju moći će da postavi mrežu po celoj Srbiji i to prvenstveno u oblastima gde ne postoji dovoljan broj fiksnih linija, što je i glavni cilj uvođenja ove tehnologije.

CDMA tehnologija omogućava javnu govornu uslugu, odnosno uslugu fiksne telefonije i umereno kvalitetan pristup Internetu.

Za učešće na aukciji za dobijanje dve licence za fiksnu bežičnu telefoniju kvalifikovale su se četiri kompanije – “Telekom Srbija”, KDS iz Novog Sada, “Digi Sat” i “Media vorks”.

Tender za dodelu dve licence za CDMA telefoniju objavljen je 31. marta ove godine i prema objavljenim uslovima za učešće, licence će biti izdate na 10 godina.

Minimalno propisana naknada iznosila je 500.000 evra po licenci, a na aukciji je izlicitirana cena od 540.000 evra. Licence se izdaju za period od 10 godina, a kompanije koje su pobedile na aukciji moraju da počnu sa pružanjem komercijalnih usluga u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu licence.

Leave a Reply