Telekomunikacije

Čeka se konačna odluka RRA o slobodnoj frekvenciji

Državni sekretar u Ministarstvu spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija Stefan Lazarević izjavio je danas da je stav ministarstva da nacionalna frekvencija koja je ostala upražnjena gašenjem televizije “Avala” treba da bude iskorišćena za proces digitalizacije, ali da još nije izvesno da li će se to dogoditi budući da Republička radiodifuzna agencija još nije donela konačnu odluku.

Lazarević je Radio-televiziji Srbije rekao da je preduslov takvog prenamenovanja upražnjene frekvencije da RRA u žalbenom postupku ne dodeli tu frekvenciju nekoj televiziji.

On je objasnio da je Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija izradilo plan raspodele čijim donošenjem će se ta frekvencija predodrediti da se koristi za proces digitalizacije, međutim taj pravilnik ne može da bude usvojen pre konačne odluke RRA.

Ministarstvo je, kako je objasnio, takođe, u prethodnih godinu dana završilo izradu svih projekata potrebnih za proces digitalizacije, razrešilo sve nedoumice i otvorena pitanja koja su kočila proces i uspostavilo efikasne mehanizme koordinacije između institucija zaduženih za proces digitalizacije.

“Mi smo od EU dobili opremu kojom smo instalirali inicijalnu mrežu, ali zbog nepostojanja slobodnih frekvencija ne koristimo svu opremu odnosno nismo uspostavili tu mrežu”, rekao je Lazarević.

Prema njegovim rečima, ukoliko bi upražnjena frekvencija bila korišćena za proces digitalizacije bilo bi moguće ostvariti pokrivanje 60 odsto teritorije Srbije digitalnim signalom za nekoliko meseci, a do kraja godine čak 80 odsto teritorije.

On je podsetio da je proces digitalizacije međunarodno preuzeta obaveza Srbije, a da će poglavlje deset u pregovorima sa EU koje se bavi telekomunikacijama biti jedno od prvih koje će biti otvoreno a da će digitalizacija biti preduslov za njegovo zatvaranje.

“Ukoliko digitalizaciju ne bismo završili do 17. juna 2015 veliki broj naših građana koji primaju TV signal analognim sistemom mogli bi da ostanu bez TV signala, posebno je reč o građanima u pograničnim područjima”, kazao je Lazarević.

On je dodao da proces digitalizacije neće previše koštati građane a da će država pomoći onima koji su socijalno najugoroženiji da sprovedu prelazak na digitalni prijem.

Leave a Reply