Telekomunikacije

Četiri firme se nadmeću za licencu za drugog fiksnog operatera

Republička agencija za telekomunikacije objavljuje da su za učešće u postupku javnog nadmetanja za izdavanje jedne licence za javne fiksne telekomunikacione mreze i usluge za teritoriju Republike Srbije u roku predvidjenom javnim pozivom, prijavile kompanije:

  • Telenor d.o.o
  • VIP mobile d.o.o
  • Kerseyco Trading Limited (Kipar)
  • Konsing Group

Rok za predaju ponuda je 12. januar 2010. godine.

Leave a Reply