Telekomunikacije

China Mobile i China Unicom potpisali s Ericssonom okvirne ugovore vredne 1,8 milijardi dolara

Brža 3G mreža i veći mrežni kapacitet za milione zahtevnijih kineskih korisnika

Sa potencijalnom bazom od 1,3 milijarde kupaca telekomunikacijski operatori preduzimaju nove korake u daljem širenju kineske komunikacijske infrastrukture i povezanih usluga. China Mobile i China Unicom potpisali su sa Ericssonom 2G/3G okvirne ugovore.

Živeći u najbrže rastućoj ekonomiji na svetu u poslednjih 30 godina Kinezi imaju sve veće potrebe i na  području tehnologija. Sve više kineskih građana služi se mobilnom komunikacijom. U 2009. godini, priključilo se dodatnih 106 miliona mobilnih korisnika, pa je ukupni broj dostigao 747 miliona. Uz penetraciju od 56,3 posto, nema znakova smanjivanja potražnje na tržištu. Fiksni širokopojasni pristup takođe pokazuje snažan rast od 20 posto, a ukupni broj korisnika krajem 2009. godine iznosio je 103 miliona.

Premda je 99 posto populacije pokriveno mobilnom mrežom postoji potreba za još većim mrežnim kapacitetom sa obzirom na povećano korišćenje, posebno ne-glasovnih usluga. Iz tog razloga operatori investiraju u povećanje kvaliteta i performansi, pogotovo u većim gradovima.

Prema ugovoru sa China Mobileom, Ericsson će osigurati radio pristupnu mrežu uključujući radio bazne stanice RBS 6000 i mobilnu soft-switching tehnologiju, što će drastično povećati kapacitet mreže i transformisati je u IP mrežu. Uz takva rešenja, Ericsson će China Mobileu pomoći da postigne i njegove ciljeve na području štednje energije. Okvirni ugovor vredan je 1 milijardu dolara, a biće implementiran tokom 2010. godine.

Na osnovu ugovora sa China Unicomom, Ericsson će osigurati bržu 3G mrežu uz HSPA Evolution tehnologiju što će omogućiti veću brzinu i veće zadovoljstvo korisnika. Uz to Ericsson će daljnje proširiti saradnju sa China Unicomom na području IP i širokopojasnog pristupa, isporukom IP svičeva, optičkih tehnologija GPON i 40G WDM kao i IP multimedijskog podsistema (IMS). Okvirni ugovor vredan je 800 miliona dolara, a biće implementiran tokom 2010. godine.

Leave a Reply