Telekomunikacije

Do 2020. godine međusobno će komunicirati 50 milijardi uređaja

3 milijarde novih pretplata za mobilnu širokopojasnu mrežu u narednih pet godina

U narednih pet godina očekuje se još tri milijarde novih pretplatnika na mobilne širokopojasne usluge i šestostruki porast pretplata za mobilne računare, zaključak je izlaganja Hansa Vestberga, generalnog direktora i predsednika Ericssona, na kongresu GSMA Mobile World Congress, održanom od 15. do 18. februara u Barseloni.

Generisani saobraćaj će ostvariti 50 puta veći porast u odnosu na kraj 2009. godine, smartphone uređaji zabeležiće četiri puta veći rast, dok će saobraćaj koji oni generišu porasti za više od 25 puta“, predviđa Vestberg.

Očekuje se da do 2020. godine međusobno komunicira 50 milijardi uređaja. Pacijenti će se sa bolnicama povezivati sa udaljene tačke, kamioni će biti u stalnoj vezi sa logističkim centrima radi efikasnog određivanja maršrute, dok će se učenici iz gradova povezivati sa učenicima iz ruralnih predela širom sveta.

Nekoliko vodećih operatora su već oformili odeljenja za machine-to-machine komunikaciju kako bi se ovi zahtevi zadovoljili. Ovakav dalji razvoj podrazumeva da sa tradicionalne telekomunikacije pređemo na IP, sa hardvera na softver, kao i da fokus sa postavljanja mreže pređe na njenu nadogradnju.

„Naš budući uspeh biće određen sposobnošću da sagledavamo izvan tehnologije, da idemo korak ispred naših klijenata i da rešavamo njihove probleme čak i pre nego što ih oni postanu svesni. Operatori nam se obraćaju za pomoć oko upravljanja sve kompleksnijim mrežama, kako bi oni mogli da se skoncentrišu na poboljšanje iskustva korisnika,” dodao je Vestberg. „Ovo nas dovodi u još veću obavezu da svoje klijente uvek stavljamo na prvo mesto, da uvek imamo najbolje znanje i stručnost i da inovacije razvijamo kroz saradnju sa našim klijentima.”

Saobraćaj koji se uvećava neverovatnom brzinom stavlja u fokus kapacitet i kvalitet mreže. Na konferenciji GSMA Mobile World Congress u Barseloni, Ericsson je postavio svetski rekord predstavljanjem LTE/4G koji ima brzinu od 1 GB po sekundi pri preuzimanju.

Ova prva svetska demonstracija koristi Multi Carrier tehnologiju i Multiple-Input-Multiple-Output, MIMO, a radi na komercijalnom Ericsson LTE hardveru. Kombinovanjem ovih tehnologija moguće je ostvariti brzinu od 1 gigabita po sekundi. Za demonstriranje su korišćena četiri frekvencijska nosioca, svaki od po 20 MHz, što je ukupno 80 MHz i 4×4 MIMO; podaci se šalju kroz radio kanal putem četiri nezavisna signala.

LTE, sledeća generacija tehnologije mobilne komunikacije, omogućava brz prenos jako velikih količina podataka na jednostavan i isplativ način, čime se optimizuje korišćenje spektra frekvencije. Uz povećanu brzinu i smanjeno kašnjenje, korisnici mogu da uživaju u velikom izboru različitih aplikacija (veb u realnom vremenu, onlajn igranje igara, saradnja na društvenim mrežama i video konferencije) bez napora i dok su u pokretu. LTE će zadovoljiti zahteve novih i naprednih mobilnih internet aplikacija budućnosti.

Ericsson je takođe uživo demonstrirao prvi na svetu mikrotalasni prenos radio signala velike brzine sa kapacitetom prenosa od 2,5 Gb/s. Ovo je jedan od poslednjih napora koje je Ericsson napravio kako bi podržao sve veću brzinu prenosa podataka preko mreže i obezbedio njeno srazmerno proširivanje radi upravljanja kapacitetima koji su potrebni za potpune LTE sisteme. Veza od 2,5 Gb/s koristi novi opseg frekvencije od 70-80GHz (E-band) za bežični prenos velikih količina podataka. Ericsson će tokom 2010. godine pustiti u prodaju svoj prvi proizvod za opseg frekvencije od 70-80 GHz koji podržava 1Gb/s.

Leave a Reply