Telekom Srbija
Telekomunikacije

Dobro poslovanje Telekoma Srbija

Portal “iCapital” objavio je kratku analizu poslovanja regionalnih telekoma u prvom kvartalu ove godine.

Najveći srpski telekom operater “Telekom Srbija” objavio je u petak rast dobiti u prvom kvartalu godine na preko 4 milijardi dinara (36 mil EUR), u poređenju s gubitkom od preko 1 milijardi dinara u istom razdoblju prošle godine. Većinski državna kompanija takođe je napomenula da očekuje nastavak pozitivnog trenda, što bi trebalo da osigura rast dobiti na kraju godine za preko 25%, pod uslovom da se kurs dinara zadrži na ovom nivou. “Telekom Srbija” ove godine planira da investira preko 20 milijardi dinara u polaganje oko 1.800 km optičkih linija kako bi povećala broadband kapacitet.

Telekom Srbija

Telekom Srbija

U prvom kvartalu 2013. “Telekom Slovenije” je ostvario 1,7% niže poslovne prihode u iznosu 190,5 mil EUR, najvećim delom zbog kontinuirano opadajućih fiksnih i mobilnih prihoda uzrokovanih migracijom korisnika na nove, jeftinije pakete koji uključuju veći broj usluga. Istovremeno, EBITDA Grupe je pala 8% na 63 mil EUR, čime je EBITDA marža srušena za 230bps na 33,1%. Na kraju, neto dobit Grupe pala 6% na 14,5m EUR, čime je neto marža smanjena za 30 bps na 7,6%. Menadžment je ponovio očekivanja za ovu godinu koja uključuju EBITDA do 245 mil EUR, 50 mil EUR neto dobiti, kao i CAPEX u iznosu 130 mil EUR.

HT je u prvom kvartalu ove godine iskazao pad prihoda za 6,1% na 1.695m HRK, ponajviše usled 8,4% nižih prihoda od telefonskih usluga, 22% manju EBITDA uz maržu od 35,9% (43,2% u istom razdoblju prošle godine) odnosno 14,3% manju korigovanu EBITDA uz maržu od 39,5% (43,2% u istom razdoblju prošle godine). Konačno, neto dobit je pala 34,7% čime je ostvarena neto marža od 14%. Prema rečima menadžmenta, u 2013. možemo očekivati pad prodaje s EBITDA maržom između 43% i 45%. Takođe, kompanija ove godine planira i veći CAPEX nego lani.

Leave a Reply