Telekomunikacije

Drugi operater fiksne telefonije do kraja godine

Ministar za telekomunikacije i informaciono društvo u Vladi Republike Srbije Jasna Matić izjavila je da je uverena da će do kraja godine biti poznato ko je vlasnik nove licence fiksne telefonije.

Matić je, u intervjuu za današnje izdanje dnevnog lista “Večernje novosti”, rekla da se pravilnikom o broju i periodu na koji se izdaje licenca, koji je donelo Ministarstvo telekomunikacija i informacionog društva, utvrđuju minimalni uslovi i najmanji iznos jednokratne naknade za izdavanje licence.

Pošto je tržište telekomunikacija specifično, taj iznos se utvrđuje u postupku javnog nadmetanja. Najniži početni iznos biće na nivou najviše ponuđene cene, koju će dostaviti potencijalni investitori. Dakle, najviša ponuđena cena biće najmanja početna na aukciji koja sledi. Završni korak je aukcija koju sprovodi Republička agencija za telekomunikacije (RATEL), a u okviru aukcijskog nadmetanja određuju se konačna cena i pobednik, istakla je Matić.

Ona je rekla da ukoliko u postupku javnog nadmetanja dostignuta cena bude neuobičajeno niska, licenca neće biti dodeljena.

Merenje će biti na osnovu komparativne analize dodeljenih licenci na tržištima koja je smisleno uporediti sa našim. To su prvenstveno zemlje regiona, ali i države Evropske unije koje imaju iskustvo u dodeljivanju ove vrste licenci, navela je Matić.

Ministar za telekomunikacije i informaciono društvo je rekla da će novi operater moći da koristi već izgrađenu infrastrukturu, na osnovu ugovora koji se sklapa u skladu sa Zakonom o telekomunikacijama, ili sopstvenu infrastrukturu, kao i da će korisnici imati mogućnost da izaberu operatera čije će usluge koristiti.

Prema njenim rečima, ne očekuje se da uvođenje novog operatera dovede do značajnog pada vrednosti ”Telekoma Srbije”.

Slično se pokazalo i u slučaju svih drugih država EU koje su odavno uvele konkurenciju u oblast fiksne telefonije. Osim toga, pokazalo se da je «Telekom Srbija» u potpunosti sposoban da se nosi i sa mnogo oštrijom konkurencijom, što je situacija koju imamo već nekoliko godina u mobilnoj telefoniji, rekla je Matić.

Povodom početka priprema za digitalizaciju TV programa, Matić je istakla da će se taj proces sprovoditi na vrlo visokom nivou.

Ona je podsetila da sve države sveta imaju obavezu da pređu na digitalno emitovanje programa do 2015. godine, kao i da su države EU i našeg regiona odabrale da proces prelaska okončaju do 2012. godine.

Vrednost ove investicije procenjuje se na oko 75 miliona evra, što će biti obezbeđeno iz povoljnih kredita i donacija EU. Takođe, građani koji TV program primaju preko antenskog sistema (dakle, nemaju IPTV, satelitsku ili kablovsku televiziju), moraće da nabave i ugrade aparat koji će omogućiti da se digitalni signal pretvori u analogni i u takvom obliku prikaže na postojećim televizorima. Takav uređaj moći će da se nabavi za dve godine po ceni od nekoliko desetina evra, a država će iz budžeta sufinansirati nabavku ovih uređaja u određenom procentu, rekla je Matić.

Na pitanje kada će država uvesti red u rad kablovskih distributera, Matić je odgovorila da je poslovanje operatera u oblasti kablovske distribucije u potpunosti u nadležnosti i pod kontrolom Republičke agencije za telekomunikacije (RATEL).

SBB je proglašen za operatera sa značajnim tržišnim udelom i određena mu je obaveza kontrole cena od RATEL-a. Što se tiče mogućnosti za žalbu, korisnici imaju to pravo i svoje pritužbe na rad operatera mogu uputiti RATEL-u, koji ih rešava u skladu sa Zakonom o telekomunikacijama, istakla je ministar za telekomunikacije i informaciono društvo.

Leave a Reply