posta-srbije
Telekomunikacije

Elektronsko praćenje preporučenih pošiljaka u unutrašnjem poštanskom saobraćaju

Od početka juna Pošta Srbije uvodi novu uslugu – „Elektronsko praćenje preporučenih pošiljaka u unutrašnjem poštanskom saobraćaju”, koja korisnicima omogućava dodatni kvalitet u pogledu bezbednosti pismonosnih pošiljaka. Ukoliko korisnik želi da elektronski prati preporučenu pošiljku u unutrašnjem poštanskom saobraćaju, potrebno je da prilikom predaje pošiljke na šalteru pošte izabere ovu uslugu.

posta-srbije

 

Takva pošiljka će se opremiti bar kod nalepnicom što će omogućiti njeno skeniranje u svim tačkama prenosa. Informacije o statusu preporučene pošiljke u unutrašnjem poštanskom saobraćaju, za koju je zahtevana usluga elektronsko praćenje, mogu se dobiti na korporativnom sajtu www.posta.rs, u delu pod nazivom „Praćenje statusa pošiljke“ i to na osnovu prijemnog broja, odnosno bar koda pošiljke, kao i pozivanjem kol centra Pošte Srbije na broj: 0700 100 300.

Leave a Reply