Telekomunikacije

Nova pozicija u Ericsson izvršnom menadžment timu predvodiće implementaciju nove brend strategije

Budući predsednik i generalni direktor kompanije Ericsson, Hans Vestberg, postavio je Cezara Aveniju na novu poziciju u menadžment timu na kojoj će Avenia biti odgovoran za implementaciju nove brend strategije Ericsson-a.

Cezar Avenia trenutno vodi tržište Jugoistočne Evrope, a i poziciju izvršnog brend direktora preuzeće 9. novembra 2009. godine.

Ericsson je neosporno vodeći dobavljač u telekomunikacionoj industriji i u 21. veku je znatno učvrstio svoju poziciju.

Ta industrija, sa čvrstim temeljima, uglavnom se vodi sve većom potražnjom za širokopojasnom vezom i povezivanjem. Ericsson je tokom protekle godine razvio novu brend strategiju kako bi iskoristio buduće prilike i odgovorio na izazove koji predstoje u narednih nekoliko godina.

„Sa tradicionalnih telekomunikacionih prelazi se na Internet Protokole, poslovanje sa hardverom preusmerava se na poslovanje sa softverom, a razvoj i modernizacija postojećih mreža dobijaju primat u odnosu na postavljanje novih u prethodnim godinama“, izjavio je budući predsednik i generalni direktor, Hans Vestberg. „Upravo zato ćemo morati da promenimo način rada, kao i modele poslovanja i angažmana. Naša sposobnost da usavršavamo kompetencije, karakteristike i poziciju ključni su faktori za uspeh i mi ćemo repozicionirati naš brend tako da i te nove prilike budu iskorišćene“.

Brend označava sposobnosti kompanije, strateški pravac i različitost u odnosu na konkurenciju. On usmerava tržište i zaposlene.

„Naš brend ne sme samo da govori o našim ambicijama, već mora i da ih usmerava“, rekao je Cezar Avenia. „Moja uloga će biti da izgradim poverenje i pomognem da se dogodi promena u kompaniji. Usredsrediću se na to da kolege povedem u proces transformacije kako bismo obezbedili dugoročni rast vrednosti brenda“.

„Cezarovo iskustvo koje nosi iz mnogih segmenata Ericssona i veoma detaljno poznavanje potreba korisnika su ono što ga čini veoma sposobnim da stane na čelo ovog, izuzetno važnog, zadatka. Njegov stil upravljanja je inspirativan i radujem se što će se pridružiti našem izvršnom menadžment timu“ rekao je Hans Vestberg.

Cezar Avenia se pridružio kompaniji Ericsson 1994. godine kao marketing menadžer u diviziji za mobilne sisteme. Paralelno je predavao industrijski marketing na Univerzitetu Tor Vergata u Rimu. Tokom svog dosadašnjeg rada u Ericssonu bio je na različitim menadžerskim pozicijama: vodio je diviziju za sisteme za prebacivanje i povezivanje (en. „Division Switching and Network Systems“) u Italiji, bio je vodeći čovek Ericssona zaregion Bliskog Istoka i Afrike, predvodio je tržišni segment Bliskog Istoka, a godine 2003. je postao direktor firme Ericsson Italy. Od 2006. godine vodi tržište Jugoistočne Evrope i član je proširenog izvršnog menadžment tima.

Cezar Avenia je rođen 1950. godine u mestu Santa Maria Kapua Vetere u Italiji. Diplomirani je inženjer elektronike. Oženjen je i otac dvoje dece.

Izvršni brend direktor i direktor za tržište Jugoistočne Evrope

Cezar Avenia postaje izvršni brend direktor i član izvršnog menadžment tima kompanije Ericsson 9. novembra 2009. godine. Od 2006. godine on vodi tržište Jugoistočne Evrope što podrazumeva poslovanje u Rumuniji, Bugarskoj, Moldaviji, Grčkoj, FYROM, na Kipru, u Srbiji, Crnoj Gori, Albaniji, Malti i Italiji.

Pre nego što se pridružio firmi Ericsson u Italiji, kao marketing menadžer za mobilne sisteme 1994. godine, gospodin Avenia je bio na nekoliko pozicija u telekomunikacionoj industriji u kompanijama kao što su Italtel i Alcatel.

Paralelno sa radom na različitim marketing pozicijama u Ericssonu, predavao je industrijski marketing na Univerzitetu Tor Vergata u Rimu.

Godine 1999. Avenia se preselio u London da bi preuzeo nadležnost nad tržištima Bliskog Istoka i Afrike, a 2001. postaje direktor za tržište Bliskog Istoka i potpredsednik i generalni direktor za Libiju, Siriju, Jordan, Iran, zemlje u Zalivu i Saudijsku Arabiju.

Godine 2003. vraća se u Italiju i postaje direktor kompanije Ericsson Telecomunicazioni Italia.

Avenia ima bogato menadžersko iskustvo u Ericssonu. Između ostalog, bio je i na poziciji potpredsednika i generalnog direktora divizije za javne telekomunikacije u kompaniji Ericsson Italy, menadžer za globalne klijente, a bio je i član lokalnog borda direktora za Češku i Srbiju.

Godine 2005. je osmislio program i predavao na temu „Kreiranje i razvoj novih preduzeća“ na LUISS Univerzitetu u okviru Master studija.

Avenia je u italijanskoj industriji imao više uloga uključujući i sledeće: bivši savetnik Italijanskog udruženja elektronske industrije (ANIE); trenutno je predsednik Upravnog odbora Strateškog komiteta za privlačenje stranih ulaganja (Strategic Committee for Attraction of Foreign Investments) pri Udruženju industrijalaca Rima i predsednik Upravnog odbora sektora za elektroniku pri Udruženju industrijalaca Centralne Italije (Confindustria Lazio).

On je potpredsednik Udruženja dobavljača telekomunikacionih usluga u okviru Nacionalnog udruženja industrijalaca, Confidustria i član je Nadzornog odbora za inovacije i tehnologije u okviru iste organizacije.

Cezar Avenia je rođen 1950. godine u mestu Santa Maria Kapua Vetere u Italiji i diplomirani je inženjer elektronike. Oženjen je i otac dvoje dece.

Leave a Reply