Telekomunikacije

Ericsson i TeliaSonera lansirali prvu svetsku komercijalnu 4G uslugu

Prva svetska 4G/LTE mreža postala je operativna juče u Štokholmu

  • Komercijalno lansiranje pre prvobitnog plana
  • Brzina omogućava slanje i prijem HD video zapisa

Prvu svetsku komercijalnu 4G mobilnu širokopojasnu komercijalnu mrežu lansirali su juče u Štokholmu kompanije TeliaSonera i Ericsson. Ona je trenutno najveća i najbrža na svetu. Karl-Henrik Svanberg, predsednik i generalni direktor kompanije Ericsson (NASDAQ:ERIC) izražava svoje uzbuđenje zbog ovog istorijskog trenutka. „Nova era mobilne širokopjasne veze je počela upravo danas. Uz LTE, takozvanu 4G vezu, iskustvo u korišćenju mobilne širokopojasne veze pomera se do nemerljivih granica. Brzina LTE veze vam daje osećaj da bez ikakvog napora pristupate širokopojasnoj vezi.“

LTE predstavlja sledeću generaciju tehnologija mobilne komunikacije i dizajnirana je za prenos ogromnih količina podataka na najefikasniji način po pitanju troškova i utroška energije. Ona optimizuje korišćenje opsega frekvencije i ostvaruje brzinu pristupa putem vazduha koja je nalik brzini koja se ostvaruje kroz optički kabl. Uz smanjeno vreme čekanja, korisnici će sada uživati u svakoj usluzi koja je dostupna na mreži: HD video snimcima, igrama na mreži, svemu što im padne na pamet – bez napora, dok su u pokretu.

Kenet Karlberg, predsednik i direktor usluga za mobilne uređaje u kompaniji TeliaSonera kaže: „Ponosni smo što smo prvi operator na svetu koji svojim korisnicima nudi 4G usluge. Zahvaljujući uspešnoj saradnji sa kompanijom Ericsson možemo da ponudimo 4G vezu svojim korisnicima u Štokholmu ranije nego što je prvobitno planirano.“

Centar Štokholma je u potpunosti pokriven Ericsson LTE mrežom i predstavlja primer najveće primene LTE veze do danas. Pretplatnici kompanije TeliaSonera su prvi koji su pristupili LTE usluzi pomoću Samsung LTE modema.

Ericsson je obavio komercijalizaciju LTE proizvoda i kapaciteti za veću proizvodnju su spremni. Interoperabilinost je pažljivo testirana na mnogim različitim uređajima i na mrežama različitih operatora.

Leave a Reply