Telekomunikacije

Ericsson lansira uslugu za M2M komunikaciju zasnovanu na cloud-u

Na kraju GSMA kongresa u Barseloni, Ericsson je predstavio Device Connection platformu. Ova usluga će biti predstavljena telekom operatorima širom sveta. Platforma operatorima nudi koristi poput male inicijalne investicije u tehnologiju i brzi prodor na tržište.  Ericssonova Device Connection platforma omogućava da se stvori prilagođena veza i cenovni planovi za M2M servise.

Ericsson pruža kompletnu uslugu koju operator može da prilagodi svojim potrebama, kao i potrebma svojih korisnika, uključujući i self-service interfejs, fleksibilno upravljanje računima, planiranje za povezivanje uređaja na mrežu. Budući da se M2M aplikacije mogu koristiti uz pomoć postojećeg IP protokola thnjima se može pristupiti putem interneta.

Leave a Reply