Telekomunikacije

Ericsson Nikola Tesla i BH Telecom ugovorili poslove vredne 9 miliona dolara

Ericsson Nikola Tesla i BH Telecom, najveći telekomunikacijski operator u Bosni i Hercegovini, potpisali su ugovore o implementaciji proširenja 2G i 3G mobilne mreže te podizanju jezgrene mreže BH Telecoma na najsavremeniju nivo. Ugovori su tipa “ključ u ruke”, a vredni su 9 miliona dolara.

„Današnje potpisivanje ugovora je vrlo značajno za tehnološko proširenje kapaciteta BH Telecoma kako u 3G mreži tako i za platformu za isporuku servisa IMS koja omogućava konvergenciju pružanja servisa u fiksnoj i mobilnoj mreži. Takođe je značajno zbog uvođenja sedmocifrene numeracije u mobilnoj mreži BH Telecoma što će nam olakšati upravljanje bazama prepaid i postpaid korisnika sa obzirom da već govorimo o kapacitetu od preko 2 miliona korisnika“ izjavio je mr. Nedžad Rešidbegović, generalni direktor BH Telecoma d.d. Sarajevo.

Mr.sc. Gordana Kovačević, predsednica Ericssona Nikole Tesle takođe je prokomentarisala  potpisane ugovore: „Ovim ugovorima se nastavlja rast prodaje Ericssona Nikole Tesle na tržištu susedne Bosne i Hercegovine, započet u prvoj polovini godine te jačaju naši partnerski odnosi sa BH Telecomom. Ugovori BH Telecomu garantuju veći kapacitet mreže te još brži i bolji rad zahtevnih aplikacija. Nastavkom saradnje i razvoja mreže BH Telecoma koja radi na najmodernijoj telekomunikacijskoj platformi, najveći bosansko-hercegovački operator u mogućnosti je svojim korisnicima ponuditi telekomunikacijske usluge najvišeg nivoa koje značajno utiču na njihovo zadovoljstvo te su kvalitetna podloga za razvoj ekonomije i društva u celini.”

Leave a Reply