Telekomunikacije

Ericsson Nikola Tesla ugovorila posao sa Crnogorskim telekomom vredan preko 8 miliona dolara

Rüdiger Schulz, izvršni direktor Crnogorskog Telekoma i mr. sc. Gordana Kovačević, predsednica Ericssona Nikole Tesle u Podgorici 10. novembra potpisali su okvirni ugovor kojim se definirše saradnja na području radio pristupne mreže u sledećih 5 godina. Vrednost ugovora iznosi više od 8 miliona dolara, a za oko 40 posto ugovorenih poslova planirana je realizacija u narednih 12 meseci.

U sklopu ugovora Crnogorskom Telekomu će biti isporučeno Ericssonovo EVO RAN rešenje koji omogućuje višestandardni radio prenos koji će pokrivati drugu i treću generaciju mobilne telefonije te LTE tehnologiju. Ugovor uključuje i usluge implementacije nove opreme, merenja, „drive“ testove te kontinuirano praćenje ključnih pokazatelja mreže.

Leave a Reply