Telekomunikacije

Novi izvozni poslovi Ericssona Nikole Tesle vredni preko 6 miliona dolara

Ericsson Nikola Tesla je potpisao nove izvozne poslove na tržištima Zajednice Nezvisnih Država, te Bosne i Hercegovine.

Tako je na tržištu Ruske Federacije, Gruzije, Moldavije i Kazahstana ugovorio nove izvozne poslove, kao i proširenja postojećih, u fiksnoj i mobilnoj mreži. Sa gruzijskim mobilnim operatorom MagtiComom potpisan je okvirni ugovor za isporuku optičke opreme za njihovu optičku magistralnu mrežu. Projekat će se realizovati u sledećih 12 meseci. U Moldaviji su sa kupcem Interdnjestrcomom iz Tiraspolja ugovorene nove količine širokopojasnih pristupnih čvorova sistema EDA, oprema za nepokretne mreže, kao i IP poslovni komunikacijski sistemi MX-ONE. Sa kupcem Sibirtelekomom ugovoreno je proširenje njihove fiksne mreže u gradu Tomsku. Na tržištu Zajednice Nezavisnih Država ugovorena je i nova isporuka najsavremenijih IP orijentisanih rešenja za poslovne korisnike.

Kompanija je sa najvećim telekomunikacionim operatorom u Bosni i Hercegovini, BH Telecomom ugovorila nove poslove vezane za proširenje servisne mreže tog operatora. Zaključeni ugovor omogućiće da nove atraktivne usluge budu dostupne većem broju korisnika BH Telecoma. Ovime se dalje potvrđuje vodeća regionalna uloga Ericssona Nikole Tesle u sistemskoj integraciji u telekomunikacijskom području.

Leave a Reply