Telekomunikacije

Ericsson osigurava napredne komunikacijske usluge u španskoj mreži

Ericsson, u saradnji sa Telefónicom, jednom od najvećih telekomunikacionih kompanija u svetu, ispituje multimedijalne aplikacije temeljene na Rich Communication Suite (RCS) standardu. To je, globalno, prva demonstracija interoperativnih naprednih komunikacijskih usluga ove vrste uživo.

Učesnici u eksperimantalnom radu biće u prilici da uživaju u nizu integrisanih i naprednih telekomunikacionih aplikacija poput naprednog i aktivnog adresara koji korisnicima omogućava pregled slika i statusa osoba u njihovom adresaru. Nova napredna mogućnost slanaj poruka nudi jedinstveno slaganje SMS-a i MMS-a, uz nanizane konverzacije. Mogućnosti instan poruka  (Instant messaging) uključuju chat uz mogućnost prebacivanja velikih datoteka. Korisnici će moći da dele i multimedijalne sadržaje tokom poziva.

Sve navedene aplikacije, temeljene na RCS osobinama, već su se dokazale kod korisnika koji ih koriste na personalnim računarima, a takođe žele da ih koriste i na mobilnim telefonima.

Vodeće kompanije u ovom području pokrenule su RCS inicijativu kao združeno nastojanje usmereno na ubrzavanje i olakšavanje usvajanja aplikacija i usluga koje omogućuju interoperativno i konvergentno iskustvo naprednih komunikacionih usluga. Pobornici inicijative dogovorili su niz protokola koji su utemeljeni na profilisanim IP Multimedia Subsystem (IMS) standardima, kao i smernice za implementaciju interoperativnih naprednih komunikacijskih usluga dostupnih već u tekućoj godini.

Ericsson će, zajedno s još nekolicinom telekomunikacionih provajdera, uključujući Sony Ericsson, podržati eksperimentalni rad ovih usluga, čiju je demonstraciju Telefonica upriličila na 2009 GSMA Mobile World kongresu u Barseloni.

Leave a Reply