Telekomunikacije

Ericsson postigao tri svetska rekorda u oblasti HSPA tehnologije

HSPA tehnologija je danas evoluirala za tri koraka. Ericsson je u Štokholmu zabeležio trinoviteta u oblasti HSPA tehnologije po prvi put u svetu.

1. Prva demonstracija pokazala je HSPA tehnologiju sa više nosilaca brzine 168Mbpsdownlinka i 24Mbps uplinka koristeći prototip uređaja i opreme za komercijalnu mrežu.Ovo je svetski rekord za najveću HSPA brzinu koja je postignuta na opremi zakomercijalnu upotrebu, što će Ericsson demonstrirati i na GSMA svetskom kongresumobilnih tehnologija u Barseloni.

2. HSPA tehnologije sa dva nosioca brzine 84Mbps je takođe doživela svoju svetskupremijeru u komercijalnoj upotrebi. Uz pomoć dva nosioca od 5MHz u vezi sa istimkorisnikom dostignuta je vršna brzina od 84Mbps, udvostručujući maksimalnu brzinu kojaje do danas bila u upotrebi u najbržim komercijalnim HSPA mrežama.

3. Treći svetski rekord je demonstracija HSPA tehnologije sa jednim nosiocem brzine42Mbps uz upotrebu end-to-end komercijalne proizvode. Ovom novom tehnologijommoguće je postići brzinu od 42Mbps na jednom WCDMA nosiocu od 5MHz koristećimultiple input multiple output (MIMO) tehnologiju. U poređenju sa HSPA tehnologijom sadva nosioca brzine 42Mbps koja je trenutno u upotrebi (a koju je Ericsson prvi u svetuimplementirao krajem 2009. godine), operatori će od sada biti mnogo efikasniji sasvojim dragocenim frekvencijskim spektrom.

Ulf Ewaldsson, potpredsednik Ericssona: “Ova tri postignuća su poslednji noviteti koje smododali na listu svetskih premijera u oblasti HSPA tehnologije, dokazujući našu liderskutehnološku poziciju. Operatori žele da svojim korisnicima ponude najbrži servis i kapacitetmreže zasnovan na HSPA tehnologiji neophodan da ispuni sve veće zahteve za mobilnimbroadband servisima na svim uređajima. Mi radimo na evoluciji HSPA tehnologije dugi nizgodina i drago nam je da vidimo sve veću podršku mnogih kompanija koje usvajaju najnovijetehnologije. Evo RAN Ericsson proizvod objedinjuje EDGE, HSPA i LTE tehnologije u jednusnažnu ponudu koja je vodeća u relevantnim industrijama. Potencijal HSPA tehnologije jesve veći i 3GPP standard je već sada okrenut ka bržim HSPA tehnologijama.”

Prva komercijalna HSPA mreža sa jednim nosiocem brzine 42Mbps i HSPA sa dva nosiocabrzine 84Mbps mogu se očekivati tokom 2011. godine, a kasnije i brže.Navedene brzine su vršne. Realne brzine downloada koje korisnici ostvaruju su manje imogu varirati u zavisnosti od zagušenja, udaljenosti od bazne stanice, lokalnih uslova,hardvera, softvera i drugih faktora.

Leave a Reply