Telekomunikacije

Ericsson ugovorio poslove sa tri kineska operatora

Ericsson je, na području fiksnog širokopojasnog pristupa, ugovorio poslove sa tri kineska operatora. Milioni korisnika u inicijalnih devet kineskih provincija moći će, na osnovu ovog ugovora, da gledaju televiziju visoke definicije kao i da koriste širokopojasni pristup velike brzine te kvalitetne glasovne usluge.

China Mobile, China Unicom i China Telecom nadograđuju vlastite mreže najsavremenijom tehnologijom koja će omogućiti navedene napredne usluge korisnicima u devet kineskih provincija. Ericsson će u ovim projektima napraviti FTTH (fiber to the home – optika do kuće) mreže za sva tri operatora koristeći najsavremeniju tehnologiju za optički pristup (GPON – Gigabit Passive Optical Network) i svoje patentirano optičko rešenje (tzv. air-blown rešenje). Ericsson će osigurati i niz profesionalnih usluga uključujući razvoj kompetencija, dizajn mreže i optimizaciju, usluge podrške te savetodavne usluge.

Ericsson je vodeći isporučilac GPON sistema širom sveta. Tokom godina, Ericsson u najvećoj mogućoj meri doprinosi brojnim granskim standardizacijskim telima, uključujući Full Service Access Network (FSAN) i Broadband Forum. Usklađenost sa planovima FSAN organizacije i granskim standardima osigurava celovitu međuoperativnost Ericssonovog GPON rešenja vezano za Optical Line Terminal /Optical Network Terminal.

Leave a Reply