Telekomunikacije

Ericsson završio najveću globalnu nadogradnju mreže u radu

Ericsson je završio najveću globalnu nadogradnju mreže u radu u rekordnom vremenu. Sa ciljem poboljšanja kvaliteta usluge za više od 13 miliona indijskih korisnika Vodafone Essara, u 4 ključne zone koje uključuju i tri velika grada, Ericsson je zamenio GSM bazne stanice na više od 10.500 lokacija.

Projekt modernizacije mreže započeo je u februaru 2008. godine, a završio je u prvom tromesečju 2009. godine, dva meseca pre roka. Tokom ovog razdoblja, Ericsson je isporučio više od 16.000 kabineta za bazne stanice te više od 250 kontrolera baznih stanica, završivši projekat u svega 13 meseci. Kao deo ugovora, Ericsson je takođe osigurao proširenje slojevite arhitekture jezgrene mreže bazirane na komutaciji kanala (layered architecture circuit core) uključujući opremu vezanu uz okosnicu mobilne paketske mreže (mobile packet back bone) i mikrotalasnu transmisiju.

Ovom operatoru navedena promena  će omogućiti poboljšanje mrežnih performansi, uz najsavremeniju opremu i funkcionalnosti. Tokom projekta Vodafone je u neprekinutom radu isporučivao mrežne usluge korisnicima iz gradova New Delhi, Mumbai i Kalkuta, kao i u Punjab regiji.

Ericsson Global Services ima vodeći položaj u području telekomunikacijskih usluga, a ima servisnu organizaciju koja pokriva više od 175 zemalja te veštine i znanje potrebne za izvođenje velikih i kompleksnih projekata, uz dobro poznavanje lokalnih tržišta i mnoštvo globalnih iskustava.

Leave a Reply