Telekomunikacije

Evropski regionalni pripremni sastanak o razvoju telekomunikacija (RPM – EUR)

Potpredsednik Vlade i ministar spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija Rasim Ljajić i Direktor biroa za razvoj telekomunikacija u okviru Međunarodne unije za telekomunikacije Brahima Sanou, otvoriće Evropski regionalni pripremni sastanak za Svetsku konferenciju o razvoju telekomunikacija, u ponedeljak, 25. novembra 2013. godine, u Zgradi Narodne skupštine Republike Srbije, Kralja Milana 14.

rpm

Organizatori su resorno ministarstvo i Međunarodna unija za telekomunikacije, a skup će trajati do četvrtka, 28. novembra 2013. U Beogradu će se okupiti oko 150 predstavnika ministarstava telekomunikacija iz 40 evropskih zemalja koji će postaviti agendu i smernice za razvoj telekomunikacija i rad samog sektora u naredne četiri godine.

Evropski forum za regionalni razvoj (RDF – EUR) obezbediće platformu za otvoren dijalog, saradnju i partnerstvo svih zainteresovanih strana u sektoru telekomunikacija: predstavnika minstarstava, regulatornih tela, industrije, naučnih i istraživačkih institucija, kao i regionalnih i međunarodnih razvojnih agencija i organizacija. Trenutno najvažnija pitanja za region Evrope se vezuju za telekomunikacione mreže, uključujući širokopojasni pristup internetu, mobilne komunikacije i bežične/satelitske mreže. Aktuelna su i pitanja prelaska na digitalno emitovanje zemaljskoj televizijskog signala, realokacije spektra i digitalne dividende, kao i kreiranje novih usluga za građane.

Fokus Foruma će biti na koji način globalna priroda informaciono-komunikacionih tehnologija (IKT), a posebno brz rast i inovacije u IKT ekosistemima, može da izdrži sve aspekte ljudske raznolikosti i održi dijalog između zajednica u cilju stvaranja boljeg sveta i inkluzivnog globalnog društva znanja.

Na Forumu će posebno biti razmotrene sledeće međusobno povezane teme :

  • Ubrzavanje sveprisutnosti širokopojasniog pristupa internetu
  • Izrada “pametne” politike i regulative
  • Izgradnja kapaciteta za evoluirajući IKT ekosistem
  • Jačanje uticaja IKT ka društvu znanja

Leave a Reply