Događaji · Telekomunikacije

Globalni simpozijum regulatora

Deveti Globalni simpozijum regulatora (Global Symposium for Regulators – GSR) održan je od 10. do 12. novembra 2009. u Bejrutu, u organizaciji Međunarodne unije za telekomunikacije. Skupu je prisustvovalo više od 648 učesnika iz 89 zemalja, a ključna tema je bila potreba za otvaranjem tržišta i podsticanjm konkurencije, da bi se stimulisala ulaganja u širokopojasne mreže i tako omogućio razvoj ekonomije zasnovane na znanju.

„Ovaj simpozijum regulatora je do sada najuspešniji, i po broju učesnika i po kvalitetu i značaju diskusija održanih tokom skupa. To svedoči o ključnoj ulozi regulatora u definisanju budućeg ustrojstva tržišta koje karakterišu brze promene tehnologija i izuzetno kompleksno, konkurentno tržište koje neprekidno evoluira“, izjavio je dr Hamadun Ture, generalni sekretar Međunarodne unije za telekomunikacije.

Leave a Reply