E-servisi · Telekomunikacije

Informacija o digitalnoj radio-difuznoj službi

Sa obzirom na interesovanja korisnika i mogućnosti da se pogrešno interpretiraju činjenice u vezi sa prelaskom sa analognog na digitalno emitovanje, RATEL ukazuje na sledeće:

Digitalna terestrička radio-difuzna služba, u smislu Sporazuma Ženeva 2006 (GE06) obuhvata digitalnu televiziju (DVB-T) u opsezima 174-230 MHz i 470-862 MHz i digitalni radio (T-DAB) u opsegu 174-230 MHz.

Uvođenje digitalne radio-difuzne službe u frekvencijskom opsegu 87,5-108 MHz (VHF-FM) nije bilo predmet Sporazuma Ženeva 2006 (GE06), pa obaveštavamo korisnike radio-frekvencija iz ovog opsega (radijski emiteri) da se planiranje frekvencija i korišćenje ovog opsega i nadalje radi u skladu sa Finalnim aktima Regionalnog sporazuma koji se odnosi na korišćenje opsega 87,5-108 MHz za FM zvučnu radio-difuziju, Ženeva, 1984 (GE84).

Strategijom i Akcionim planom za prelazak sa analognog na digitalno emitovanje radio i televizijskog programa u Republici Srbiji, koji su objavljeni u Službenom glasniku Republike Srbije, broj 52/09, predviđeno je da Analog Switch-Off (ASO) bude 04.04.2012. godine. Podvlačimo da se prestanak rada analogne službe isključivo odnosi na televiziju i to u frekvencijskim opsezima 174-230 MHz i 470-862 MHz.

To znači:

1) Digitalno emitovanje televizijskog programa počeće 04.04.2012. godine u frekvencijskim opsezima 174-230 MHz i 470-862 MHz.

2) Digitalno emitovanje radijskog programa u opsegu 87,5-108 MHz se još uvek ne razmatra, niti postoje planovi za to.

Leave a Reply