Telekomunikacije

Intervju sa generalnim direktorom Ericsson Srbija

Gospodin Antonio Passarella, Generalni direktor Ericssona za Srbiju, dao je intervju za Vibilia portal. On je govorio o poslovanju kompanije Ericsson u Srbiji u 2010. godini, koliko je ekonomska kriza uticala na poslovne rezultate, kao i o Ericsson Application Awards 2010 takmičenju. Jedan od lidera u proizvodnji telekomunikacione opreme, kompanija

Ericsson, posluje na srpskom tržištu više od deset godina, gde se pozicionirao kao vodeci dobavljac telekomunikacione opreme i usluga za mobilne mreže i fiksnu telefoniju. O poslovanju kompanije u 2010. godini, o stanju na srpskom tržištu, kao i ICT i telekomunikacionom sektoru, o takmicenju Ericsson Application Awards 2011, servisima ecoBus i busTracker, o Deklaraciji Gvadalahara, o saradnji sa Ministarstvom za telekomunikacije i informaticko društvo, kao i o planovima u narednom periodu, za Vibiliu govori Antonio Passarella, generalni direktor kompanije Ericsson Srbija.

G-dine Passarella, kako biste ocenili poslovanje kompanije Ericsson u Srbiji u 2010. godini?

U IT i telekomunikacionoj industriji svedoci smo porasta investicija u širokopojasne tehnologije, kako fiksne tako i mobilne. Ove investicije postale su neophodan uslov buduci da su društvu i pojedincima potrebne mreže za prenos podataka usled sve vece eksploatacije mogucnosti koje nude širokopojasne tehnologije. Mobilne tehnologije su preuzele primat nad fiksnim.

Takoðe, postoji velika razlika u obimu prelaska sa fiksnih tehnologija na mobilne, tj. smanjuje se broj fiksnih telefonskih konekcija. Najveci ovakav prelazak na mobilne tehnologije beleži se u Holandiji i Grckoj, a najbrža migracija odvija se u skandinavskim zemljama. Najnovija istraživanja pokazuju rast u prenosu podataka (bez SMS poruka) zahvaljujuci Smartphone telefonima i tablet ureðajima. Ovakvi novi ureðaji ce takoðe doprineti bržem razvoju cloud computing rešenja. Srbija definitivno prati globalne trendove i srpsko tržište ide na bolje.

Od 2009. godine kada je ekonomska kriza poprimila globalne razmere zabeležen je pad u lokalnoj i meðunarodnoj tražnji koja je dovela do manjeg obima industrijske proizvodnje. 2010. godina beleži prve pozitivne promene u smislu razlicitih državnih podsticaja za finansijske i privredne sisteme. U Srbiji se privredne aktivnosti polako ali sigurno poboljšavaju, što se vidi i u telekomunikacionom sektoru. Smatram da svi moramo vredno da radimo, podsticemo inovacije i pametno upravljamo finansijama kako bismo postigli uspeh.

U kojoj meri je ekonomska kriza uticala na poslovne rezultate Vaše kompanije?

Ericsson se konstantno menja i prilagoðava potrebama tržišta i novonastalim trendovima. Mi smo u Ericssonu navikli da radimo u veoma dinamicnom ekonomskom okruženju. Cak i u krizi uspevamo da podržavamo mrežu od ukupno 2 milijarde korisnika. Brojni su primeri naše pozitivne poslovne prakse: -Nedavno preuzimanje kompanije GDNT u Kini – najvece kineske razvojne i uslužne kompanije, što ce povecati broj korisnika u najnaseljenijem i najperspektivnijem tržištu na svetu. -Zatim smo izabrani da implementiramo LTE pametnu mrežu za kompaniju – EnergyAustralia, najvecu elektrodistributivnu kompaniju u Australiji. U okviru ovog projekta, instaliracemo 12.000 „pametnih“ brojila na elektrodistributivnu mrežu. Ovo je tek pocetak buduci da EnergyAustralia planira da u potpunosti preðe na LTE mrežu.

-Takoðe, projekat ugradnje pametnih brojila vredan je 27 milijardi funti u toku je i u Engleskoj, pri cemu težimo da do 2020. godine opremimo 27 miliona domova ovim brojilima za struju i gas. Širom sveta ima još puno ovakvih primera. Naravno kada govorimo o finansijama, svoje operativne troškove racionalizujemo. U Dugorocno, naša vizija „50 milijardi konekcija“ ce pomoci u smanjenju troškova usled smanjenja potrošnje energije i emisija CO2. Ako je štednja kljucna rec u toku krize/recesije – onda Ericsson uvek ide u tom pravcu upotrebom tehnologije i inovacija. Na ovaj nacin mi najefikasnije možemo da odgovorimo na ocekivanja naših korisnika i time ostanemo uspešna kompanija.

Vaše mišljenje o stanju na srpskom tržištu, kao i ICT i telekomunikacionom sektoru.

Srbija je jedna od 175 zemalja u kojima Ericsson posluje. Ovde imamo razlicite klijente, od operatora, preduzeca, vladinih i komunalnih institucija. Svaki od ovih klijenata nam je veoma važan bez obzira na velicinu. U Srbiji je ucinjeno puno pozitivnih promena usled modernizacije, ali još puno toga ostaje da bude ucinjeno.

Na primer, fleksibilnije i jednostavnije procedure i propisi u cilju privlacenja stranih investicija, izmeðu ostalog i u telekomunikacionoj industriji. Cak i uprkos krizi, mi imamo pozitivan stav i naša predviðanja su pozitivna; jedan od kljucnih faktora ce svakako biti integracija Srbije u Evropsku Uniju buduci da ce izmeðu ostalog ova integracija stvoriti potrebu i tražnju za primenom novih rešenja.

Recite nam nešto više o viziji Ericssona o 50 milijardi konekcija do 2020. godine koja je predstavljena na ovogodišnjem svetskom kongresu mobilnih telekomunikacija u Barseloni.

Uvek smo govorili o broju pretplatnika u svetu, a danas više govorimo o broju konekcija. Širokopojasni internet postaje mobilan u narednih nekoliko godina usled povecanja razmene podataka i usled veceg obima prenosa podataka putem razlicitih ureðaja poput Smartphone mobilnih telefona, tablet ureðaja, personalnih racunara i dr. I ono što mi u Ericssonu vidimo je ta vizija da do 2020. godine imamo 50 milijardi konekcija izmeðu ljudi i ovih ureðaja, kao i izmeðu razlicitih ureðaja meðusobno.

Pored glasa i podataka, po glavi stanovnika povecace se broj ureðaja koje je potrebno povezati , kao i senzora i mašina u industriji. Srbija ce, bez ikakve sumnje, pratiti ovaj trend. Povezani ureðaji ce dovesti do razvoja i inovacija u razlicitim oblastima i time ce doprineti broju konekcija koji bi dostigao broj od 50 milijardi. Kljucni faktor u postizanju 50 milijardi konekcija su inovacije i razumevanje navika naših korisnika i klijenata.

Upoznajte nas sa Ericsson Application Awards 2011, takmicenjem koje je pokrenuto u oktobru u Londonu i koje okuplja studente, programere i mala i srednja preduzeca.

Povezano društvo je realnost i kako godine prolaze postajemo sve povezaniji, što nam svakako olakšava svakodnevni život. I upravo u skladu sa našom vizijom o 50 milijardi konekcija meðu mašinama, ureðajima, senzorima i ljudima, Ericsson je lansirao Application Awards na temu `Povezanost` – konkurs za najbolje svetske inovatore. Svakoga dana sve više aplikacija nam je na raspolaganju i želimo da motivišemo mlade inovatore da razmišljaju i uposle svoj talenat. Naša poruka je: ako imate ideju, ako ste student ili radite u firmi koja nema više od 100 zaposlenih, onda vas pozivamo da ucestvujete na konkursu Ericsson Applications Awards – Code for Cash 2011, bez obzira gde živiš!

Kreiraj aplikaciju zasnovanu na Android operativnom sistemu (web ili maticnom) koristeci najmanje jedan Ericsson Labs API – aplikacioni interfejs koji je razvijen u Ericsson laboratoriji, a da pritom odgovorite na zadatu temu `Povezanost`. Konkurs se završava 31. marta 2011. a rezultati i pobednici ce biti objavljeni u junu. Pobednik, pojedinac ili tim, dobija 15.000 evra. Drugoplasirani 10.000, a trece mesto 5.000 evra + Sony Ericsson mobilni telefoni. Do sada se prijavilo 259 ucesnika iz više od 40 zemalja širom sveta. Nedavno je zatvorena druga faza takmicenja, u koju se plasirao i tim „Grifon“ iz Srbije.

Šta ce Ericsson ponuditi svojim servisima ecoBus i busTracker?

22. decembra smo potpisali Protokol o saradnji sa gradom Pancevom i Telekomom Srbija o doniranju ova dva servisa graðanima Panceva, kao što je Vibilia i informisala javnost. Naime, ovi servisi su deo globalnog projekta SENSEI – integrisanog projekta koji finansira Evropska komisija, a koji ukljucuje 9 kompanija, 2 istraživacka centra, 2 mala preduzeca i 2 univerziteta iz 11 zemalja, ukljucujuci Ericsson u Srbiji. SENSEI rešenja mogu se koristiti u razlicitim industrijama i svakako mogu poboljšati mobilnost, produktivnost, cak i krizno upravljanje. SENSEI testni projekat poceo je u Beogradu, gde smo instalirali ureðaje u autobuse na 2 gradske linije. Nakon pocetka testne faze u Beogradu, odlucili smo da ove servise poklonimo gradu Pancevu zajedno sa Telekomom Srbija.

Ova donacija ukljucuje hardver i softver koji Pancevu omogucuju korišcenje dva servisa: ecoBus i busTracker. Prvi servis znaci da cemo opremiti autobuse u Pancevu sa bežicnim modulima koji u sebi imaju senzore za merenje temperature, atmosferskog pritiska, vlažnosti i nivoa CO2, NO2 i CO. Ti podaci se šalju putem mobilne mreže, a graðani u realnom vremenu dobijaju informacije o zagaðenju u gradu putem web aplikacija ili na Android mobilnom telefonu. BusTracker servis pruža informacije o poziciji, tj. lokaciji i vremenu dolaska autobusa gradskog prevoza. Takoðe smo razvili aplikacije za web i mobilne telefone koje korisnicima omogucavaju pristup podacima prikupljenih sa ureðaja na autobusima.

Ostatak intervju pročitajte na sajtu Vibilia portala.

Leave a Reply