Telekomunikacije

Izabran novi generalni sekretar Međunarodne unije za telekomunikacije

Na 19. konferencije opunomoćenika u Busanu, Republika Koreja, izabran je novi generalni sekretar Međunarodne unije za telekomunikacije (ITU), Haulin Džao (Houlin Zhao) iz Narodne Republike Kine.
Gospodin Džao je pre ovih izbora bio zamenik dosadašnjeg generalnog sekretara, dr Hamaduna Turea iz Republike Mali.

 

Za Haulina Džaoa su glasali svi predstavnici zemalja učesnica.
itu

http://www.itu.int/en/plenipotentiary/2014/Pages/results.aspx

Leave a Reply