Telekomunikacije

Javno otvaranje finansijske ponude kompanije Telenor za licencu za drugog fiksnog operatora

Republička agencija za telekomunikacije će u petak, 15. januar 2010. u 12:00 časova obaviti javno otvaranje finansijske ponude kompanije Telenor d.o.o. koja je podnela jedinu kvalifikovanu ponudu na javnom nadmetanju za izdavanje jedne licence za javne fiksne telekomunikacione mreže i usluge za teritoriju Republike Srbije.

Na otvaranju ponude biće prisutni:

  • Milan Janković, izvršni direktor RATEL-a, predsednik Komisije za sprovođenje postupka javnog nadmetanja,
  • Članovi Komisije za sprovođenje postupka javnog nadmetanja,
  • Aleksandra Stefanović, savetnik za odnose s javnošću.

Komisija za sprovođenje postupka javnog nadmetanja je posle detaljnog pregleda konstatovala da je kompanija Telenor d.o.o. priložila svu potrebnu dokumentaciju, da je ta dokumentacija potpuna i validna i da je time ponuđač ispunio zahteve iz Javnog poziva i Konkursne dokumentacije. S obzirom na to da je jedino Telenor d.o.o. dostavio kvalifikovanu ponudu, za 15. januar je zakazano javno otvaranje koverte sa finansijskom ponudom te kompanije

Leave a Reply