Telekomunikacije

Javno otvaranje ponuda za licence za drugog operatora fiksne telefonije

Javno otvaranje ponuda kompanija koje su se prijavile za nadmetanje za izdavanje licence za javne fiksne telekomunikacione mreze i usluge na teritoriji Republike Srbije biće održano u utorak 12. januara u 12.30 časova u prostorijama Republicke agencije za telekomunikacije – Višnjićeva 8.

Prisutnima ce se obratiti:

Milan Janković, izvrsni direktor RATEL-a i predsednik Komisije za sprovodjenje postupka javnog nadmetanja

– članovi Komisije za sprovođenje postupka javnog nadmetanja

Aleksandra Stefanović, savetnik za odnose sa javnošću

Tendersku dokumentaciju otkupile su četiri firme:

1. Telenor d.o.o,
2. VIP mobile d.o.o,
3. Kerseyco Trading Limited (Kipar),
4. Konsing Group.

Leave a Reply