Događaji · Telekomunikacije

Konferencija o Optičkim sistemima prenosa

Sion Net je u saradnji sa svojim partnerom, kompanjom OFS Furukawa, renomiranim proizvođačem optičkih vlakana i kablova, nedavno organizovala konferenciju kompletno posvećenu Optičkim Sistemima prenosa. OFS Roadshow se inače održava širom sveta već dve decenije i predstavlja najznačajniji događaj u optičkoj industriji.

Sagovornici:
Thomas Rödder, Business Manager CEE, OFS Fitel
Jason Pedder, Director Product Marketing, OFS Fitel

Leave a Reply