E-servisi · Telekomunikacije

Konkurencija u fiksnoj telefoniji za brži razvoj Srbije

Ministarka Jasna Matić ocenila je ponudu Telenora za licencu operatora za fiksnu telefoniju kao pozitivan pomak na tržištu telekomunikacija Srbije.

Budući da je 2005. godinepo važećem Zakonu o telekomunikacijama, istekao monopol Telekoma, bilo je krajnje vreme da se uvede ozbiljan operator na tržište. Telenor će svakako biti velika konkurencija Telekomu Srbija, što će dovesti do tržišne utakmice, koja će za rezultat imati rešavanje problema dvojnika, uvođenje novih fiksnih telefona, kao i ADSL priključaka. Ulaskom konkurencije počeće da se nude paketi usluga koji će sadržati, Internet, mobilnu i fiksnu telefonsku uslugu, kao i TV.

U ministarstvu su takođe mišljenja da će ulaskom Telenorana tržište, razvoj širokopojasnog pristupa Internetu ići mnogo brže i da će težište i najveće investicije ići baš u tom pravcu. Razvojem širokopojasnog pristupa Internetu, sniziće se i cena, što će rezultirati još većim brojem korisnika za sve operatore.

Širokopojasne telekomunikacije predstavljaju platformu koja može da omogući servise koje na drugačiji način nije moguće ponuditi. Pored e-uprave, razvoj širokopojasnog pristupa doprineće povećanju efikasnosti u mnogim oblastima ljudskog života, kao na primer u oblasti obrazovanja,zdravstvene zaštite,elektronske trgovine, itd.

Takođe, ministarka Jasna Matić je podsetila na studiju Svetske banke, kojom je utvrđeno da pristup jeftinom i brzom Internetu, predstavlja ključ za ubrzanje privrednog rasta u zemljama u razvoju. Studija svetske banke ističe da Internet velikih brzina, zajedno sa uslugama mobilne telefonije, omogućava razvoj na svim nivoima privrede i društva. Svetska banka je, na primer, uočila da povećanje broja priključaka na brzi Internet za svakih deset procentnih bodova (10 odsto) obezbeđuje zemlji u razvoju povećanje bruto domaćeg proizvoda (BDP) za 1,3 odsto, dok je u razvijenim zemljama 1,2 odsto.

Leave a Reply