E-servisi · Telekomunikacije

Konkurs za izbor predsednika, zamenika predsednika i članova Upravnog odbora Republičke agencije za elektronske komunikacije

Na osnovu člana 142. Zakona o elektronskim komunikacijama („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 44/10), Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo raspisalo je Javni konkurs za izbor predsednika, zamenika predsednika i članova Upravnog odbora Republičke agencije za elektronske komunikacije

Leave a Reply