Telekomunikacije

Krenuo prenos brojeva u fiksnim mrežama – za dve nedelje preneto 565 brojeva

Zbog velikog interesovanja javnosti za prenos broja u fiksnim telefonskim mrežama, kao poslednji korak u potpunoj liberalizaciji tržišta telekomunikcija u našoj zemlji, Republička agencija za elektronske komunikacije (RATEL) saopštava da je od 1. aprila do danas preneto 565 brojeva, uz učešće 6 od operatora upisanih u registar pružalaca javne govorne usluge na fiksnoj lokaciji.
Broj podnetih zahteva je 1390.

telefon

Protokolom koji su sa RATEL-om potpisali operatori predviđeno je da se podaci o broju prenetih brojeva objavljuju na kraju meseca, ali je, zbog velikog interesovanja, RATEL odlučio da ih objavi pre isteka aprila.

Leave a Reply