Događaji · Telekomunikacije

Liberalizacija tržita telekomunikacija je u najboljem interesu korisnika

Izuzetnu pažnju tokom drugog dana regionalne konferencije o elektronskim komunikacijama privukla su izlaganja međunarodnog konsultanta Štefana Kelera o prenosivosti mobilnog broja telefona prilikom promene operatera i člana Upravnog odbora kompanije Vip mobile Rolanda Haidnera o investicijama u sektor telekomunikacija Stručnjaci su se na posebnom panelu složili da bi novi Zakon o elektronskim komunikacijama trebalo da sadrži sve pravne i tržišne institute koji će omogućiti punu liberalizaciju ove oblasti.

PANEL O „PRENOSIVOSTI’’ MOBILNOG BROJA

Štefan Keler, međunarodni konsultant

Štefan Keler, međunarodni ekspert za propise u oblasti telekomunikacija, je u uvodnom izlaganju na panelu o “prenosivosti mobilnog telefonskog broja”, naglasio da je ova usluga prisutna u svim zemljama Evropske unije koje na ovaj način podstiču otvorenost svojih tržišta za konkurenciju u oblasti mobilne telefonije, odnosno iskazuju spremnost da omoguće građanima da komuniciraju pod najboljim uslovima.

Svetska iskustva pokazuju da mogućnost da korisnici mobilnih usluga zadrže svoj broj telefona prilikom prelaska kod novog operatera direktno utiče na povećanje ukupnog kvaliteta usluga i na povoljnije cene, jer primorava operatere da se mnogo više trude ukoliko žele da zadrže ili povećaju bazu korisnika. Iskustva u pogledu kompleksnosti regulative i primene ovo usluge su različita od zemlje do zemlje, a savremeni tehnički sistemi su u stanju da podrže njegovu efikasnu primenu u periodu od svega nekoliko sati ili najviše do jednog dana. Gospodin Keler ističe da je uvođenje prenosivosti mobilnog broja izuzetno važno sredstvo u podsticanju konkurencije, kao i da postojeća infrastruktura u Republici Srbiji, uz određena ulaganja, može da podrži efikasnu primenu ovog servisa koji je, pre svega, u interesu krajnjih korisnika mobilnih usluga.

Učesnici ovog panela su se složili sa konstatacijama iznetim u uvodnom izlaganju, uz nijanse u viđenju kako bi prenosivost mobilnog broja trebalo pravno razraditi, odnosno kako obezbediti tehničku podršku za njegovu jednostavnu i brzu primenu. U raspravi se čulo i da, u uslovima krize i dodatnog oporezivanja, građanima treba brzo pomoći da pod povoljnijim uslovima koriste usluge mobilne telefonije. Predstavnici Ministarstva za telekomunikacije i informaciono društvo i Republičke agencije za telekomunikacije su najavili skoro predstavljanje zakonskog okvira i radne verzije odgovarajuće uredbe o prenosivosti telefonskog broja.

NOVI ZAKON O ELEKTRONSKIM KOMUNIKACIJAMA

Rolan Haidner, član UO Vip mobile zadužen za finansije

Roland Haidner, član Upravnog odbora Vip mobile-a je, u okviru diskusije o novom Zakonu o elektronskim komunikacijama, najavio da će se ova kompanija aktivno uključiti u javnu raspravu i predložiti moguća poboljšanja. Ako je suditi prema onome što se čulo od predstavnika predlagača, ovaj dokument je baziran na evropskom zakonodavstvu u oblasti telekomunikacija i sadrži iste napredne institute. G. Haidner je naglasio da bi, ukoliko ovaj propis omogući da visoki standardi biznisa prevagnu nad administrativnim procedurama, to moglo da podstakne nova ulaganja u inovativne proizvode i usluge, čime bi se cela oblast podigla na viši nivo i Srbija približila proseku Evrope.

„Vip je, kao član mobilkom austria grupe, spreman da, kada se za to steknu zakonski uslovi, u Srbiju prenese najbolju praksu iz regiona. U interesu je svih nas, a pre svega krajnjih korisnika, da u najkraćem roku bude obezbeđena puna liberalizacija tržišta, odnosno da budu donete uredbe o značajnom tržišnom učešću, prenosivosti mobilnog broja i o asimetričnoj interkonekciji, kao i tarifa za rebalansiranje fiksne telefonije. U sadašnjem Zakonu o telekomunikacijama postoje uslovi za donošenje ovih podzakonskih akata”, rekao je član Upravnog odbora Vipa. G. Haidner je, pozivajući se na dvoipogodišnje iskustvo u poslovanju u Srbiji, dodao da investitorima, i stranim i domaćim, često veće probleme stvaraju ne sami propisi već način na koji se oni tumače i primenjuju na različitim nivoima vlasti i u različitim sredinama.

INVESTICIJE U TELEKOM SEKTOR U SRBIJI I REGIONU

Roland Haidner, član Upravnog odbora Vip mobile, je, u okviru diskusije koja je vođena na panelu o investicijama u telekomunikacioni sektor u Srbiji, izjavio da ova kompanija veruje u potencijal domaćeg tržišta i da je u 2009. godini nastavila da ulaže u izgradnju vlastite mreže uprkos uticaju ekonomske krize.

,,Sektor telekomunikacija je jedan od najvažnijih učesnika u BDP-u svake zemlje, što znači da je za izlazak Srbije iz recesije od ključne važnosti da privuče nove investicije, ali i da omogući efikasan razvoj postojećih investitora’’, istakao je Haidner. Po njegovom mišljenju, uvođenje poreza od 10 odsto na mobilnu komunikaciju će dodatno usporiti nove investicije u ovoj oblasti, tako da će Srbija u još većoj meri zaostajati za zemljama iz okruženja.

Hajdner je naglasio da bi Vlada trebalo, u okviru najavljene reforme državnog aparata, da se usredsredi i na rešavanje problema efikasnosti i usklađenosti administracije. Komplikovane procedure onemogućavaju investitore da svoj biznis razviju u najkraćem roku i tako doprinesu bržem vraćanju uloženih sredstava, ali i ekonomskom razvoju zemlje.

Haidner je podsetio da je Vip najveći greenfield investitor u Srbiji do sada. Pored 320 miliona evra za kupovinu licence za trećeg mobilnog operatera, Vip je u prve dve godine poslovanja uložio skoro 250 miliona evra u razvoj mreže, nabavku i implementaciju najsavremenije opreme, otvaranje 38 sopstvenih radnji širom Srbije, edukaciju zaposlenih i marketinške aktivnosti. Zaposleno je više od 650 mladih, visoko obrazovanih lokalnih stručnjaka i menadžera.

Leave a Reply