Telekomunikacije

MATIĆ: Posle prodaje “Telekoma” poskupeće pretplata za fiksni telefon

Jasna Matić, državna sekretarka za Digitalnu agendu, izjavila je da će, nakon prodaje “Telekoma”, pretplata za fiksni telefon verovatno poskupeti, ali će građani u takozvanom objedinjenom paketu imati internet, fiksnu i mobilnu telefoniju, kao i kablovske televizije, tako da će moći da izaberu koji im paket odgovara.

Bivša ministarka telekomunikacija Srbije kazala je da nije loš trenutak za prodaju “Telekoma” i da bi se prodajom avansom uzeo profit za narednih 15 godina.

Matićeva je rekla za TV B92 da izjave protivnika prodaje “Telekoma” da će se boriti svim sredstvima protiv toga i da će je, ako dođu na vlast, poništiti, spuštaju cenu kompanije.

2 thoughts on “MATIĆ: Posle prodaje “Telekoma” poskupeće pretplata za fiksni telefon

 1. Dejan R. Popovic, dipl. inz.

  1. Prema clanu clanu 30. Zakona o drzavnoj upravu, Upravom za Digitalnu agendu kao organom u sastavu Ministarstva kulture, informisanja i informacionog drustva rukovodi direktor. Da li taj direktor moze istovremeno da bude i drzavni sekretar u ovom ministarstvao, ostaje otvoreno pitanje za nekog dobrog pravnika, na primer, u Republickom sekretarijatu za zakonodavstvo.

  Iz nize navedenog resenja se vidi da je Jasna Matic postavljena za drzavnog sekretara u ovom ministarstvu zaduzenog eventualno za Digitalnu agendu, a ne za direktora Uprave za Digitalnu agendu.

  На основу члана 24. став 4. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07 и 95/10) и члана 43. став 2. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08 и 16/11),

  Влада доноси

  Р Е Ш Е Њ Е

  О ПОСТАВЉЕЊУ ДРЖАВНОГ СЕКРЕТАРА У МИНИСТАРСТВУ
  КУЛТУРЕ, ИНФОРМИСАЊА И ИНФОРМАЦИОНОГ ДРУШТВА

  I

  Поставља се Јасна Матић за државног секретара у Министарству културе, информисања и информационог друштва.

  II

  Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.

  24 број: 119-2571/2011
  У Београду, 1. априла 2011. године

  В Л А Д А

  ПРВИ ПОТПРЕДСЕДНИК ВЛАДЕ –
  ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА ВЛАДЕ

  Ивица Дачић

  2. Pretplata za fiksni telefon ne sme da poskupi ukoliko se RATEL bude postovao svoju zakonsku obavezu kontrole cene javno dostupne fiksne telefonske usluga operatora sa znacajnom trzisnom snagom ili dominantnim polozajem na tom trzistu, odnosno obrazovanje cene zasnovane na stvarnim troskovima (u kojima profitna stopa ne premasuje iznos od, na primer, 10 procenata).

 2. Dejan R. Popovic, dipl. inz.

  Zloupotreba dominantnog položaja na tržištu javno dostupnih elektrtonskih komunikacionih usluga – zabranjena je (clan 16. stav 1. Zakona o zastiti konkurencije, ZZK).

  Zloupotrebom dominantnog položaja, naročito se smatra neposredno ili posredno nametanje nepravične (prodajne) cene javno dostupne fiksne telefonske usluge (clan 16. stav 2. tacka 1. ZZK).

  Za sprovodjenje ovih i drugih odredaba ZZK nadlezna je i odgovorna Komisija za zastitu konkurencije, u saradnji sa Agencijom za elektronske komunikacije i inspekcijskim sluzbama odgovarajucih ministarstva.

Leave a Reply