Telekomunikacije

Media Works će početi da pruža komercijalne usluge putem CDMA mreže do kraja godine

Dodela CDMA licenci predstavlja važan korak za ubrzani razvoj tržišta telekomunikacija u Srbiji.

Media Works će početi da pruža komercijalne usluge putem CDMA mreže do kraja 2009. godine. Usluge koje će biti omogućene za sve stanovnike Srbije dele se u dve kategorije: usluge telefoniranja i usluge Interneta.

Usluge telefoniranja će obuhvatati fiksnu telefonsku liniju sa lokalnim telefonskim brojem, lokalne i međugradske pozive ka svim mrežama, kao i međunarodne pozive po povoljnim tarifama.

Usluge Interneta će biti dostupne u fiksnoj i mobilnoj varijanti. Biće ponuđeno više vrsta pristupnih uređaja i više različitih paketa usluga: za kućne korisnike, za poslovne korisnike i korisnike u pokretu (USB za laptop računare i druge prenosne uređaje) na celoj teritoriji naše zemlje.

Okvirni rokovi kada će koji deo Srbije biti pokriven navedenim uslugama biće objavljeni do kraja septembra 2009. Krajnji cilj kompanije Media Works  je da svaki stanovnik dobije mogućnost telefonskog priključka i pristupa internetu po pristupačnim cenama.

Prioritet kompanije Media Works će biti korisnici u područjima gde ove usluge nisu omogućene.

* Media Works je firma za pružanje telekomunikacionih usluga koja je registrovana u Srbiji od 2000. godine. U 2009. godini firma je dobila direktnu stranu investiciju za poboljšanje kvaliteta telekomunikacionih usluga u našoj zemlji.

Leave a Reply