Telekomunikacije

Međunarodna organizacija za telekomunikacije preko satelita (ITSO) raspisala konkurse za Direktora za tehničke poslove i Direktora za pravne poslove

Međunarodna organizacija za telekomunikacije preko satelita (ITSO) raspisala je konkurse za Direktora za tehničke poslove i Direktora za pravne poslove.
ITSO, sa sedištem u Vašingtonu (SAD), od ranije poznat pod imenom INTELSAT, osnovan je 1964. godine sa ciljem da korišćenjem satelita omogući prenos govora, podataka i slike i da obezbedi globalno pokrivanje i korišćenje na nediskriminatorskoj bazi. ITSO je međuvladina organizacija koja ima 149 država članica.
Rok za prijavu na konkurse je 15. maj 2009. godine a više detalja o samoj organizaciji kao, i o uslovima konkursa može se naći na www.itso.int

Leave a Reply