Telekomunikacije

Međunarodni razgovori po znatno povoljnijim cenama

Korisnicima fiksne telefonije sada je na raspolaganju novi tarifni dodatak. Međunarodni razgovori, koji omogućava pozivanje međunarodnih destinacija sa fiksnog telefona, po znatno nižim cenama

Zahtev za aktivaciju ovog tarifnog dodatka korisnici mogu podneti pozivanjem Info servisa 9813 ili dolaskom u neki od naših korisničkih servisa. Mesečna pretplata po ceni od 99 dinara, bez PDV-a, plaća se kroz telefonski račun.

Po aktivaciji tarifnog dodatka Međunarodni razgovori, korisnici sada imaju mogućnost da, od kuće, sa fiksnog telefona, za samo 4,8 din/min. (sa PDV-om), razgovaraju sa Hrvatskom, Makedonijom, Slovenijom, Nemačkom, Austrijom, Italijom, Švajcarskom, Francuskom, Švedskom, Velikom Britanijom, Mađarskom, Kinom, SAD, Kanadom i Australijom, dok za 9,6 din/min. (sa PDV-om) mogu razgovarati i sa Rusijom, Rumunijom i Grčkom. Cene se odnose na pozive ka fiksnim mrežama, izuzev za Sjedinjene Američke Države i Kanadu, za koje su mogući pozivi i ka mobilnim i ka fiksnim mrežama.

Poziv se upućuje na isti način kao i kod uobičajenih međunarodnih poziva: “00” za međunarodni poziv, zatim pozivni broj zemlje i grada, i na kraju broj telefona koji se poziva.

Ukoliko do kraja meseca korisnik ne izvrši deaktivaciju usluge, usluga će mu biti automatski aktivirana za naredni mesec. Korisnik deaktivaciju može izvršiti u svakom trenutku pozivanjem Info servisa 9813.

Leave a Reply