E-servisi · Telekomunikacije

Milan Janković izabran za direktora RATEL-a

Upravni odbor Republičke agencije za elektronske komunikacije, na svojoj 155. sednici održanoj 15. oktobra 2010, jednoglasno je za direktora RATEL-a izabrao docenta dr Milana Jankovića. Mandat direktora traje pet godina, a izboru je prethodilo raspisivanje i sprovođenje Javnog konkursa, na osnovu člana 19. Zakona o elektronskim komunikacijama („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 44/10), člana 16. stav 1. tačka 10) Statuta Republičke agencije za elektronske komunikacije („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 59/10) i Odluke Upravnog odbora o raspisivanju javnog konkursa (broj 1-Kab-021-17/10 od 07.09.2010. godine).

Biografija Milana Jankovića

Milan Janković je diplomirao (1975), magistrirao (1990) i doktorirao (1999) na Katedri za telekomunikacije Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Posle četrnaest godina provedenih u telekomunikacionoj industriji, gde se bavio uvođenjem novih tehnologija, postao je vođa projekta u razvojnom odeljenju Zajednice jugoslovenskih PTT, gde se bavio razvojem i primenom mreža za pristup. Učestvovao je u realizaciji tri projekta Evropskog instituta za istraživanje i strateške studije u oblasti telekomunikacija (EURESCOM).

Dr Janković je obavljao funkciju generalnog direktora Zajednice jugoslovenskih PTT od decembra 2002. do marta 2006. godine, kada je izabran za izvršnog direktora Republičke agencije za telekomunikacije. Na Elektrotehničkom fakultetu izabran je u zvanje docenta, na Katedri za telekomunikacije. Dr Janković ima više od 130 radova objavljenih u zbornicima domaćih i međunarodnih konferencija i u domaćim i stranim časopisima i član je IEEE.

Leave a Reply