E-servisi · Telekomunikacije

Nacrt zakona o elektronskim komunikacijama

Nacrt zakona o elektronskim komunikacijama, kojim je predviđeno uvođenje inspekcije za telekomunikacije, biće razmatran za dve sedmice u Vladi Srbije, izjavila je ministarka za telekomunikacije Srbije, Jasna Matić.
Novim zakonom biti poboljšana zaštita korisnika i ponovo uvedene inspekcijske službe, kazala je Matić u intervjuu agenciji Beta.

Formiranjem Republičke agencija za telekomunikacije (Ratel), ukinuta je inspekcija, navela je Matić i dodala da Ratel ima tehničke kontrolore, ali ne i inspektore koji mogu da zatvore nelegalne operatere ili da oduzmu dozvolu. “U Srbiji zbog toga postoji relativni haos najviše u oblasti emitovanja televizijskog i radio programa, gde postoji veliki broj piratskih emitera sa kojima je teško izaći na kraj”, istakla je Matić.

“Ratel će imati tehničke kontrolore koji će vršiti merenja i utvrđivati da li postoje štetne smetnje, da li se operateri drže dozvola i licenci, a inspektori će na osnovu prijave o prekršaju moći da izriču kazne i sankcionišu nezakonsko ponašanje”, rekla je Matić. Inspekcijska služba biće pod nadležnošću Ministarstva za telekomunikacije i informaciono društvo.

Novim zakonom će biti liberalizovan režim izgradnje nove infastrukture. Omogućiće se brža i jednostavnija izgradnja mreže optičkih kablova, na šta su se do sada svi opereteri žalili. To je veoma važno i za brži razvoj i kvalitetniji pristup internetu.

Pojednostavljeni su i uvoz i montiranja nove opreme u skladu sa novim Zakonom o tehničkim zahtevima za proizvode, kazala je Matić, dodajući da će to omogućiti brže pojavljivanje novih modela mobilnih telefona.

Zakon o elektronskim komunikacijama doneće i usklađivanje sa novom evropskom regulativom i jasno definisati nadležnosti regulatorne agencije i dati joj prava da arbitrira u većem broju pitanja.

Matić je istakla i da se novim zakonom značajno precizno i vrlo striktno štite prava potrošača i korisnika.

“Novim zakonskim rešenjem predviđeno je i da kablovski operateri ne mogu jednostrano da menjaju paket koji su ponudili korisniku”, kazala je Matić.

One thought on “Nacrt zakona o elektronskim komunikacijama

  1. Dejan R. Popovic, dipl. inz., Beograd

    U izjavi ministarke Jasne Matic naglasava se uvodjenje inspekcijske sluzbe u Ministarstvo umesto dosadasnje kontrolne sluzbe sa ekvivalentnim ovlascenjima u RATEL-u, ali se nista ne kaze o harmonizaciji nacrta ovog zakona sa i sa novim regulatornim okvirom za elektronske komunikacije u Evropskoj uniji, u skladu sa situacijom u decembru 2009. godine.

Leave a Reply