Telekomunikacije

Normalizovan telekomunikacioni saobraćaj

Smetnje na mobilnoj i fiksnoj telefoniji i internet mreži, koje su u popodnevnim satima zabeležene u centralnoj i južnoj Srbiji, otklonjene su oko 16 sati, saopštilo je preduzeće “Telekom Srbija”.

Otežan telekomunikacioni saobraćaj bio je prouzrokovan prekidom dva optička kabla kod Paraćina i Kraljeva.

Smetnje u internet i mobilnoj mreži zabeležene su na području južne i centralne Srbije, a u fiksnoj telefoniji na području Niša, Kragujevca i Beograda.

Leave a Reply