Telekomunikacije

Nova usluga – Business InoCall Plus

Nova Business InoCall Plus usluga Telekoma Srbija omogućava da, uz mesečnu pretplatu od samo 99 dinara (bez PDV-a) sa fiksnog telefona pozivate poslovne partnere u više od 50 zemalja u svetu i sa njima razgovarate po još povoljnijim cenama . U zavisnosti od izabrane međunarodne destinacije, cena poziva po minutu ka fiksnim i mobilnim mrežama sada je u iznosu već od 3 dinara, bez PDV-a.

Privlačnost usluge ogleda se u:

  • Povoljnim cenama razgovora,
  • Jednostavnoj aktivaciji, korišćenju i plaćanju,
  • Nepostojanju ugovorne obaveze.

Dodatne prednosti su:

  • Nelimitiran iznos na mesečnom računu,
  • Korišćenje usluge bez instaliranja dodatne opreme,
  • Pozivanje inostranih brojeva bez ukucavanja dodatnog koda.
  • Business InoCall plus usluga može se ostvariti sa svakog fiksnog analognog ili ISDN telefonskog priključka sa digitalne centrale koja obezbeđuje tonsko biranje i identifikaciju poziva.

Ako aktivirate uslugu Business InoCall Plus, pored mesečne pretplate za fiksni telefon, plaćate i mesečnu pretplatu za korišćenje usluge u iznosu od 99 dinara po svakoj aktiviranoj liniji. Plaćanje mesečne pretplate za Business InoCall Plus vrši se putem redovnog mesečnog računa za fiksnu telefonsku liniju. Ukoliko ste korisnik ISDN BRI , mesečna pretplata ja 199 dinara, a za korisnike ISDN PRI pretplata iznosi 999 dinara.

Leave a Reply