Telekomunikacije

Nove cene pretplate baznih ISDN priključaka

Telekom Srbija obaveštava korisnike baznog ISDN priključka da će se od 1. novembra 2010. godine primenjivati nova cena mesečne pretplate i ona će biti ista kao cena mesečne pretplate za klasičan telefonski priključak.

Nova cena pretplate u iznosu od 388 dinara, bez PDV-a biće prikazana na računu za oktobar mesec, budući da se pretplata plaća za mesec unapred.

U cenu mesečne pretplate za ISDN priključak uključene su i dodatne usluge: identifikacija poziva, poziv na čekanju i konferencijska veza tri učesnika u vezi. Ujedno Telekom obaveštava sve korisnike da će se od 1. novembra 2010. godine primenjivati i nova cena od 9,11 dinara bez poreza, za svaki poziv, bez obzira na dužinu trajanja, ka broju 95 – govornom automatu za informacije o tačnom vremenu.

Leave a Reply