Telekomunikacije

Novi rekord u poslovanju Telekoma Srbija

Telekom Srbija Grupa, u okviru koje posluju Telekom Srbija a.d, Telekom Srpske i mtel Crna Gora,  ostvarila je u 2010. godini neto dobit od 17 milijardi dinara, što predstavlja rast od 27,6% u odnosu na 2009. godinu. Time je nadmašen rekordni uspeh iz 2009. godine i ostvaren najbolji poslovni rezultat u istoriji kompanije.

Poslovni prihodi grupe iznose 117,4 milijarde dinara što predstavlja rast od 3,9% u odnosu na prethodnu godinu. Istovremeno, smanjenje zaduženosti značajno je uticalo na pad neto finansijskih rashoda za 17,2%.
Telekom Srbija a.d. je u 2010. godini ostvario neto dobit od 15,8 milijardi dinara, što predstavlja rast od 1,5% u odnosu na 2009. godinu i novi rekord u poslovanju Telekoma Srbija. Istovremeno, ostvaren je rast ukupnih prihoda za 0,3% u iznosu od 88,5 milijardi dinara.
U 2010. godini Telekom Srbija a.d. isplatio je 6,7 milijardi dinara dividendi akcionarima.
Na tržištu mobilne telefonije, mt:s je zadržao lidersku poziciju sa 5,5 miliona korisnika. Broj korisnika Open ADSL-a povećan je za 53,1% i iznosi 416.000, dok je broj korisnika Open IPTV usluge na kraju 2010. godine bilo 82.000, što predstavlja trostruki rast u odnosu na prethodnu godinu.

 

Leave a Reply