Događaji · Telekomunikacije

Održana 2. SEE Telekom Arena u Beogradu

Druga SEE Telekom Arena, konferencija o elektronskim komunikacijama, održana je danas u Beogradskom hotelu Hyatt. Konferenciju je organizovala kompanija Infoarena group iz Zagreba, a pod pokroviteljstvom Ministarstva za telekomunikacije i informaciono društvo kao i Republičkog zavoda za informatiku i internet.

Telekom Arena je tradicionalna konferencija koja se ove godine održava drugi put u Beogradu i okuplja vodeće ljude telekom industrije i oblasti elektronskih komunikacija, kako iz Srbije tako i iz regiona. Ove godine konferencija je okupila oko 150 eksperata, uključujući i predstavnike Ministarstva telekomunikacija i informatičkog društva, Republičkog zavoda za informatiku i internet, predstavnike mobilnih operatora u Srbiji, i RATEL-a.

InfoArenaIzražavajući zadovoljstvo zbog velikog interesovanja za ove teme u Srbiji, Tomislav Gavazzi, direktor Infoarena grupe je pozdravio učesnike i uvodnu reč prepustio Jasni Matić, ministarki telekomunikacija i informatičkog društva. Pored pregleda aktivnosti ministarstva u protekloj godini, Ministarka je istakla napore uložene u formulisanje novog zakona o elektronskim komunikacijama koji se trenutno nalazi u skupštinskoj proceduri.

Ona je posebno naglasila značaj uvođenja elektronske uprave: „Korišćenjem Interneta, javna administracija čini svoje poslovanje bližim građanima i preduzećima. Lakšim pristupom i korišćenjem usluga javne administracije elektronska uprava pruža doprinos ubrzavanju tranzicije ka ekonomiji zasnovanoj na znanju. Preduzeća imaju koristi od manjeg opterećenja administracijom, što doprinosi efikasnosti i ekonomskom razvoju. Što je još važnije, otvorenija i interaktivnija javna administracija stimuliše i učešće građana u donošenju odluka i demokratskom procesu uopšte. Prelazak na elektronsko poslovanje podrazumeva i krupne promene unutrašnjih procedura rada administracija, koje mogu biti veoma komplikovane za sprovođenje. Stoga je izazov za administracije da se prilagode i uvedu inovativne načine rada, uključujući zdrava i stabilna partnerstva sa privatnim sektorom.“

Matićeva je istakla da elektronizacije rada javne administracije obezbeđuje da Republika Srbija iskoristi puni potencijal koje pruža informaciono društvo i dodatno se približi EU u pogledu digitalizacije, što bi olakšalo i ubrzalo pristupanje Evropskoj Uniji, a što Vlada Srbije ima kao jedan od svojih ciljeva.

Predstavnik kompanije Deloitte, Dejan Ljuština, pružio je okupljenima uvid u trenutno stanje tržišta mobilnih usluga u regionu, predstavljajući glavne izazove sa kojima se industrija suočava.

Prva tema panel diskusije bio je novi zakon o elektronskim komunikacijama i način na koji će on uticati na tržište elektronskih komunikacija. Svoje stavove o ovom zakonu izneli su Darko Parun, ispred kompanije VIP Mobile u Srbiji, Sandra Štajner, direktor korporativnih komunikacija u Telenoru kao i Vladimir Lučić, direktor Komercijalne direkcije kompanije Telekom Srbija i Nataša Gospić, profesorka Saobraćajnog fakulteta Beogradskog Univerziteta. Jedna od tema bilo je i ukidanje takse od 10% na mobilnu telefoniju i uticaj tog koraka na dalji razvoj tržišta i veću konkurentnost cena usluga.

O novim servisima, LTE tehnologiji, G4 i mobilnim aplikacijama bilo je reči u narednom panelu. Milenko Ostojić, zamenik direktora RATEL-a govorio je o izazovima sa kojima se regulaciona tela susreću u nastojanju regulisanja tržišta mobilnih širokopojasnih usluga, dok je Hans Beijner, u ime kompanije Ericsson, predstavio značaj širenja LTE i MBB tehnologije.

Denis Dunat, ispred kompanije GISDATA govorio je o novoj generaciji servisa i OSS-a rešenja a Toni Jelavić se, ispred kompanije CA Software osvrnuo na narastajuću ponudu servisa. Ivica Ivančić voditelj odeljenja CRM rešenja Infinitas Grupe ukazao je na ulogu modernog poslovnog softvera kao nosioca budućeg razvoja poslovanja.

Treći panel konferencije bio je posvećen digitalnoj televiziji i naporima koji se ulažu u cilju prelaska na digitalno emitovanje, gde su Aleksandar Ćilerdžić ispred kompanije GISDATA dok su Damir Baralić, ispred republičkog Zavoda za informatiku i internet i Boris Blumenschein ispred kompanije INFODOM i Goran Stepanović ispred kompanije GISDATA u završnom su panelu govorili o aktuelnim temama e-managementa, uvođenju portala namenjenih e-managementu kao i novim mogućnostima i prednostima koje će biti dostupne građanima Srbije razvojem e-managementa.

Tomislav Gavazzi, direktor Infoarena grupe je, zahvaljujući se svim prisutnima, zatvorio ovogodišnju konferenciju i izrazio zadovoljstvo uspehom konferencije: „ Od velike je važnosti, a danas je to retkost, ostvariti uspešnu i kvalitetan dijalog između javnosti, predstavnika poslovnog sveta i onih koji stvaraju zakonski okvir koji presudno utiče na samo poslovanje. Drago mi je što je upravo takav dijalog danas postignut i što smo imali priliku čuti mišljenje svih zainteresovanih strana kada je reč o telekomunikacionom tržištu. To je i najveća vrednost ove konferencije. “

Leave a Reply