ericsson
Telekomunikacije

Personalizacija sadržaja u fokusu telekom operatera

Prema istraživanjima kompanije Ericsson, personalizacija sadržaja je jedan od ključnih faktora uspeha u online svetu. Korisnici će se pre odlučiti za usluge operatora koji će im ponuditi personalizovane servise kao i interaktivnu kontrolu nad njima. Unapređivanje i optimizacija tih servisa, na jednoj strani, i omogućavanje korisnicima da sami kontrolišu njihovo korišćenje i tarifiranje, na drugoj strani, su od presudne važnosti za zadovoljstvo pretplatnika.

ericsson

Ulazak internet provajdera i IT kompanija na digitalnu scenu promenio je telekomunikacionu tržište. Online servisi se znatno brže adaptiraju na promene tržišta od standardnih ponuda telekomunikacionih operatora. Upravo zbog te činjenice, operatori se moraju fokusirati na tri ključna polja: unapređenje korisničkog iskustva, pokretanje inovacija i povećanje efikasnosti u poslovanju.

  1. Na korisničko iskustvo utiče nekoliko važnih segmenata kao što su kreiranje i pokretanje servisa, ali i njihovo tarifiranje. U online svetu korisnici sve više očekuju da mogu samostalno dabiraju, pretplaćuju se i upravljaju željenim servisima na internetu. Omogućavanje pristupa tim uslugama sa bilo kojeg uređaja i platforme značajno će uvećati interakciju korisnika.
  2. Pokretanje inovacija započinje prihvatanjem promena navika korisnika, postepenom adaptacijom delova mreže, OSS (Operations Support Systems) i BSS (Business Support Systems) sistema i promenama u domenu tarifiranja.
  3. Ključ za povećanje efikasnosti u poslovanju je mogućnost da se u što kraćem roku personalizovani interaktivni servisi implementiraju i ponude korisnicima, kao i da se obezbedi njihova efikasna naplata.

 

Kao još jedna potvrda liderske pozicije na ovom polju, kompanija Ericsson je dobila prestižno Gartnerovo priznanje za svetskog lidera u kategoriji Telecom Operations Management. Prema izveštaju, Ericsson je na prvom mestu u OSS/BSS segmentu kao i na polju pružanja telekomunikacionih rešenja i servisa poslednje generacije.

Leave a Reply